เปิดรับสมัครอบรม "บัญชีภาษีอากรสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก" - กรุงเทพฯ

02/6/2017

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร "บัญชีภาษีอากรสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก"

วันที่ อบรมวันที่12,14,17,19 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 - 21.00 น.

ณ สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย

ค่าอบรม
สมาชิกสมาคมและผู้ผ่านการอบรมจาก ITI ท่านละ 4,000 บาท
บุคคลทั่วไป ท่านละ 5,000 บาท

กรณีสนใจจะเรียนเฉพาะบางวิชา
สมาชิกสมาคมและผู้ผ่านการอบรมจาก ITI ท่านละ 1,500 บาท/วิชา
บุคคลทั่วไป ท่านละ 2,000 บาท/วิชา

สอบถามเพิ่มเติมที่
สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย ติดต่อ: คุณภิญญาพัชญ์ ไชยภูรีวงษ์
โทร.02-2491995,02-3502845-6 (ต่อ 12) / Mobile.081-5616250
website: www.ctat.or.th / e-mail : ctatinfo@gmail.comโบรชัวร์ภาษี.pdf

ใบตอบรับโครงการภาษี.pdf