เปิดรับสมัครอบรม "English for Import and Export"-กรุงเทพฯ

02/6/2017

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร "English for Import and Export"

วันที่ อบรมวันที่ 11,13,18,20,25 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 - 21.00 น.

ณ สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย

ค่าอบรม
สมาชิกสมาคมและผู้ผ่านการอบรมจาก ITI  ท่านละ 5,000 บาท
บุคคลทั่วไป  ท่านละ 6,500 บาท

กรณีสนใจจะเรียนเฉพาะบางวิชา
สมาชิกสมาคมและผู้ผ่านการอบรมจาก ITI  ท่านละ 1,500 บาท/วิชา
บุคคลทั่วไป  ท่านละ 2,000 บาท/วิชา

สอบถามเพิ่มเติมที่
สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย ติดต่อ: คุณภิญญาพัชญ์ ไชยภูรีวงษ์ 
โทร.02-2491995,02-3502845-6 (ต่อ 12) / Mobile.081-5616250 
website: www.ctat.or.th / e-mail : ctatinfo@gmail.comโบชัวร์ภาษาอังกฤษ.pdf

ใบตอบรับโครงการอังกฤษ.pdf