การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

28/3/2018

              เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561  สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ ห้องกัญญลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26  ในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการสมาคมได้รายงานผลการดำเนินงานตลอดปี พ.ศ.2560 และเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ วาระปี 2561-2563 รวมถึงการร่วมออกบูธจากหน่วยงานพันธมิตร อาทิ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด และ สถาบันพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกจำนวนมาก

              ในโอกาสพิเศษนี้สมาคมได้เรียนเชิญ นายกุลิศ สมบัติศิริ  อธิบดีกรมศุลกากรแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “นโยบายจัดระเบียบตัวแทนออกของ พ.ศ.2561” ซึ่งปัจจุบันกรมศุลกากรให้ความสำคัญกับอาชีพตัวแทนออกของ และการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติของตัวแทนออกของให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน 
 
              นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายโกมล ศรีบางพลีน้อย ผู้อำนวยการการท่าเรือกรุงเทพฯ บรรยายในหัวข้อ "โครงการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพฯและการปรับปรุงการให้บริการ" ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการแล้ว