พิธีลงนามร่วมในสัญญาประกันทัณฑ์บน พิธีการศุลกากรส่งออกว่าด้วยการตรวจปล่อยสินค้าขาออกในเขตพื้นที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

04/4/2018

นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล นายกสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย และ นายพรชัย เอื้อวีระวัฒน์ กรรมการอาวุโสและที่ปรึกษา ร่วมพิธีลงนามร่วมในสัญญาประกันทัณฑ์บน พิธีการศุลกากรส่งออกว่าด้วยการตรวจปล่อยสินค้าขาออกในเขตพื้นที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เพื่อบรรทุกลงเรือเฉพาะเขต (Specific Local Vessel) และรับบรรทุกที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ระหว่างกรมศุลกากรและการท่าเรือแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากภาคเอกชน สมาคม และสมาพันธ์ต่างๆ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในงานดังกล่าว

ณ ห้องภาสกรวงศ์ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร ในวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 9.00 - 11.00 น.