ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ครบรอบ 31 ปี สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย

04/4/2018

นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล นายกสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ครบรอบ 31 ปี สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย เริ่มก่อตั้ง เมื่อ วันที่ 8 พฤษภาคม 2529 จนถึงปัจจุบัน วัตถุประสงค์ในการจัดงานครบรอบ 31 ปี  เพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดและสังสรรค์ระหว่างสมาชิกรวมถึงสายการบิน หน่ายงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวงการขนส่งสินค้าทางอากาศ และทางสมาคมฯได้เชิญแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานประมาณ 400 ท่านในงานดังกล่าวทางสมาคมฯ มีการแจกโล่เกียรติคุณสำหรับบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิของสายการบินที่บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อวงการขนส่งสินทางอากาศ

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 18.00 - 21.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ