ประกาศกรมศุลกากรที่2/2561

11/1/2018

ประกาศกรมศุลกากรที่2/2561

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 139/2560 


ดาวน์โหลดประกาศ 

ประกาศกรมศุลกากรที่2.2561.pdf