ประกาศกรมศุลกากรที่ 5 /2561

24/4/2018

เรื่อง  กระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้าส่งถึง


ดาวน์โหลดประกาศด้านล่างนี้

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 5-2561.pdf