กรมการขนส่งทางบก

09/4/2018

กรมการขนส่งทางบก

เรื่อง  ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561


ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้

หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561.pdf