สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย

137-141 ถนนสุนทรโกษา
แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02-249-1995
02-671-9662
02-350-2845-6
แฟกซ์. 02-249-5732
02-671-9663
อีเมล์. info@ctat.or.th
ctatinfo@gmail.com
* ช่องที่ต้องระบุ
ชื่อ-สกุล*
ตำแหน่ง*
บริษัท*
ที่อยู่
โทร.
แฟกซ์
อีเมล์*
เว็บไซต์
ข้อความ*