งานสถาปนาวันครบรอบกรมศุลกากร 143 ปี

04/07/2560

นายกสมาคมและคณะกรรมการเข้าร่วมแสดงความยินดีคำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจปล่อยสินค้า (สทบ.)

คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าสำหรับกลุ่มที่มีความสูงเสี่ยงที่กระทบรายได้ค่าภาษีอากร ณ สำนัก...

เอกสารประกอบการบรรยาย

"หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติศุลกากรฉบับใหม่" วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
+ ดูทั้งหมด
คำค้น
ประเภท
*อยู่ระหว่างดำเนินการ