รายชื่อและผู้สมัครหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการ

13/3/2018

รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย  วาระปี 2561 - 2563
จำนวน 19 หมายเลข


             สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยกำหนดจัดประการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561  นวันอังคารที่  27 มีนาคม 2561 
ณ ห้องกัญญลักษณ์  ชั้น 3  โรงแรมโฟร์วิงส์  สุขุมวิท 26 เวลา 13.00 - 17.00 น. 


            ในการประชุมครั้งนี้ จะมี การเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ วาระปี 2561 - 2563  เพื่อบริหารสมาคมแทนคณะกรรมการชุดปัจจุบันที่ครบวาระ   โดยในวาระนี้มีผู้ลงรับเลือกตั้งจำนวน  19 หมายเลข 

             ตามข้อบังคับฯ  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี  จำต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือมีจำนวนสมาชิกสามัญมาประชุมไม่น้อยไปกว่า 200 บริษัท  จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม 

             สมาคมขอความร่วมมือสมาชิกกรุณายืนยันการเข้าร่วมประชุมหรือนำส่งเอกสารการมอบอำนาจเพื่อให้ครบองค์ประชุม ทางอีเมล์ ctatinfo@gmail.com หรือ info@ctat.or.th  หรือแฟกซ์หมายเลข 022495732

ดาวน์โหลดเอกสารดังนี้ 

1.ประกาศหมายเลขสมัครกรรมการ.pdf

2.กำหนดการประชุมใหญ่ 270361.pdf

3.แบบแสดงความจำนง เข้าร่วมประชุม270361.pdf

4.แบบมอบอำนาจ กรณีมิได้เข้าประชุมด้วยตนเอง 270361.pdf


แสดงความคิดเห็น
(กรุณา Login ก่อน)
  

ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิก ที่นี่