หัวข้อ วันที่สัมมนา จำนวนคนที่รับ
หน้า   < 1 > 
หลักสูตร "การใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร"
อบรม 30 ชั่วโมง วันที่ 16-17,23-24และ 30 มี.ค 56
16 มี.ค. 2556 - 30 มี.ค. 2556
70
 
เปิดอบรมเฉพาะวิชาในหลักสูตรตัวแทนออกของ
สามารถสมัครหรือเลือกเรียนได้เฉพาะที่สนใจเท่านั้น
24 พ.ย. 2555 - 16 ธ.ค. 2555
70
 
ด่วน!!! ครั้งแรกกับการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมกัมพูชา
สัมมนา เรื่อง ศึกษาวัฒนธรรมและภาษากัมพูชา เพื่อการค้าสู่ AEC
08 ส.ค. 2555 - 09 ส.ค. 2555
50
 
ฟรี!!สัมมนากรณีการทบทวนจำนวนเงินประกัน
กรมศุลกากรจัดสัมมนา เรื่อง การดำเนินการทางบริหารของศุลกากร กรณีทบทวนเงินประกัน รับจำนวนจำกัด
16 ก.ค. 2555
70
 
หลักสูตร "ภาษาอังกฤษในงานด้านโลจิสติกส์"
ด่วน!!เปิดอบรม วันที่ 23,30 มิ.ย.และ 7 ก.ค.55
14 มิ.ย. 2555 - 20 มิ.ย. 2555
50
 
ด่วน !! ราคาศุลกากร ระเบียบปฏิบัติด้านราคาศุลกากร (GATT)
สถานที่อบรมอาคาร กนอ.สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี พิเศษ!!เพียง 1,000 บาทเท่านั้น
25 มี.ค. 2555
70
 
ด่วน !! กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (FTA)
สถานที่อบรมอาคาร กนอ.สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี พิเศษ!!เพียง 1,000 บาทเท่านั้น
24 มี.ค. 2555
30
 
หน้า   < 1 > 
*** สนใจหัวข้อที่ปิดรับสมัครแล้วกรุณาคลิกที่นี่