หลักสูตร "ภาษาอังกฤษในงานด้านโลจิสติกส์"

14/6/2012

สถาบันอบรมไอทีไอ ในนามสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

เปิดอบรมหลักสูตร "ภาษาอังกฤษในงานด้านโลจิสติกส์" ในวันที่ 23,30 มิ.ย.และ 7 ก.ค.55

เวลา 9.00 - 16.00 น. ค่าลงทะเบียนท่านละ 360 บาท

วิธีการสมัคร : 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล้างกรอกรายละเอียดผู้สมัครนำส่งมาที่

                           E-mail : info@ctat.or.th  หรือแฟกซ์.02-6719663 , 02-2495732 

                       2. สมัครออนไลน์ 
 
สิทธิผู้เข้าอบรม : 1. ใบประกาศนียบัตร (อบรมครบหลักสูตร)

                            2. อาหารกลางวันในช่วงอบรม พร้อมอาหารเบรค
                     
สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-6711677-8 , 02-3502845-6