ฟรี!!สัมมนากรณีการทบทวนจำนวนเงินประกัน

09/7/2012

สมาคมฯ ประกาศรับผู้สนในสัมมนาจำนวนจำกัดเพียง 20 คนเท่านั้น ปิดรับสมัครทันทีที่เต็ม

สัมมนาในวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.30 - 15.30 น. ฯ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 120 ปี
ประกาศกรมศุลกากรที่ 85.2555 เรื่อง การดำเนินการทางบริหารของศุลกากร กรณีการทบทวนจำนวนเงินประกัน.pdf