ด่วน!!! ครั้งแรกกับการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมกัมพูชา

26/7/2012

หัวข้อที่สัมมนา
    - วัฒนธรรมที่ควรรู้ของประเทศกัมพูชา
    - คำศัพท์จำง่าย
    - ประโยคที่ใช้ในการค้าชายแดน

ค่าอบรม : สมาชิก 650 บาท ไม่ใช่สมาชิก 750 บาท (ต่อ 1 ท่าน)

วิธีการสมัคร : 1. ส่งใบสมัครมาที่เบอร์แฟกซ์.02-6719663 และ 02-2495732
                      2. ส่งใบสมัครมาที่ e-mail : ctatinfo@gmail.com / info@ctat.or.th
                      3. สมัครออนไลน์ที่ www.ctat.or.th / สัมมนา


สมัครภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2555

สัมมนา เรื่อง ศึกษาวัฒนธรรมและภาษากัมพูชา เพื่อการค้าสู่ AEC.pdf