หลักสูตร "การใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร"

22/2/2013

เปิดอบรมหลักสูตร "การใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร"

ระยะเวลาการอบรม 30 ชั่วโมง

อบรมวันที่ 16-17 , 23-24 และ 30 มีนาคม 2556 (อบรมทุกวัน)

เวลา 9.00 - 16.00 น.

สนใจสามารถสมัครออนไลน์พร้อมแฟกซ์หลักฐานการชำระเงินมาที่แฟ็กซ์.02-2495732 หรือ 02-6719663

หรือสอบถามที่เบอร์.02-3502845-6 ต่อ 20 และ 21 , 081-5616250หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร.pdf