FAQ คำถามที่พบบ่อย

The Customs Broker and Transportation Association of Thailand

เพื่อนคู่คิดกับสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกถามตอบและแนะแนวทางปัญหาทางด้านพิกัด ,พิธีการศุลกากรในเบื้องต้น
โดยเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ 1 บริษัท ต่อ 1 บัญชี อ่านเงื่อนไขก่อนการสมัคร
สอบถาม 02-2491995 หรือ เข้าร่วมคลิก


คำถามข้อที่ 1
สอบถามเรื่องพิกัด ของ ผ้าเบรค
คำตอบของข้อที่ 1
พิกัด 8708
ถ้าเฉพาะตัวผ้าเบรค พิกัด 6813

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 8708
พิกัด 6813

คำค้น : ผ้าเบรค
คำถามข้อที่ 2
สอบถามพิกัดของแปรงทาขนมใช้สำหรับเบเกอรี่ ด้ามจับเป็นไม้
คำตอบของข้อที่ 2
แปรงทาขนมใช้สำหรับทำเบเกอรี่ พิกัด 9603.90.40
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 9603.90.40
คำค้น : แปรงทาขนม
คำถามข้อที่ 3
สอบถามSpray bottle ทำจากพลาติก
คำตอบของข้อที่ 3
Spray Bottle ทำด้วยพลาสติก
เป็นขวดเปล่าใช้ใส่น้ำสำหรับพ่นใสขนมปังก่อนนำไปอบ
ผมเห็นว่ามีพิกัดที่เกี่ยวข้องคือ84.24
เครื่องใช้กลสำหรับฉีดพ่น
39.24 ของใช้ตามบ้านเรือนทำด้วยพลาสติก39.26

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 84.24
พิกัด 39.24

คำค้น : Spray bottle
คำถามข้อที่ 4
สอบถามพิกัดของ Roller Skate
คำตอบของข้อที่ 4
Roller skates ที่ผู้ใหญ่ใช้เพื่อการกีฬาหรือออกกำลังกาย
(ไม่ใช่ของเล่น) พิกัด 9506.70.00

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 9506.70.00
คำค้น : Roller Skate
คำถามข้อที่ 5
สอบถามพิกัดที่อุดหู
คำตอบของข้อที่ 5
ลักษณะที่อุดหู ตามภาพระบุ Foam Ear plugs
ซึ่ง โฟม ก็คือพลาสติกที่ถูกทำให้ขยายตัวที่อุดหูตามภาพ
ซึ่งทำด้วยโฟม(ใช้ประโยชน์เพื่อลดระดับเสียง)จะเข้าประเภทย่อย 3929.90.99

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 3929.90.99
คำค้น : ที่อุดหู
คำถามข้อที่ 6
สอบถามพิกัดตาชั่งดิจิตอล
คำตอบของข้อที่ 6
เครื่องชั่ง มีพิกัดที่เกี่ยวข้อง2พิกัด คือ 84.23 และ 90.16 ขึ้นอยู่กับความไวของเครื่องชั่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 84.23
พิกัด 90.16

คำค้น : ตาชั่งดิจิตอล
คำถามข้อที่ 7
สอบถามพิกัด
โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์
คำตอบของข้อที่ 7
โคมไฟฟ้าพลังานแสงอาทิตย์ หมายถึง
โคมไฟฟ้าที่มีแผงโซลาร์เซลล์รับพลังงานแสงอาทิตย์ในเวลากลางวัน
แล้วชาร์ทไฟฟ้า เก็บในแบตเตอรี่เพื่อใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับโมไฟฟ้าในเวลากลางคืน
ก็คือ โคมไฟฟ้า พิกัด 94.05

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 94.05
คำค้น : โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์
คำถามข้อที่ 8
สอบถามพิกัดแก้วปั่น ตัวแก้วทำจากพลาสติกใส
ps+แกนปั่นก็เป็นพลาสติกใส ps
เหมือนกันตัวแก้วใส่ถ่าน aa 2 ก้อน
คำตอบของข้อที่ 8
สินค้า Auto stirring mug ใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ AA 2 ก้อนใช้ผสมน้ำผัก ผลไม้ ฯลฯ จัดเข้าพิกัด 8509.40.00 อัตรา 30% (มาตรา12)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 8509.40.00
คำค้น : แก้วปั่น
คำถามข้อที่ 9
สอบถามพิกัดรถกอล์ฟใช้พลังงานไฟฟ้า (ชาร์จแบตเตอรี่)
คำตอบของข้อที่ 9
รถกอล์ฟใช้พลังงานไฟฟ้า จัดเข้าพิกัด 8703.10.10
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 8703.10.10
คำค้น : รถกอล์ฟใช้พลังงานไฟฟ้า
คำถามข้อที่ 10
สอบถามพิกัดเก้าอี้ไม้สักพร้อมเบาะ
คำตอบของข้อที่ 10
9401.61.00 ใช้ FE China ACN. ยกเว้นอากร
ติดใบอนุญาตกรมวิชาการเกษตร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 9401.61.00
คำค้น : เก้าอี้ไม้
คำถามข้อที่ 11
สอบถามGlass Sucker เป็นเครื่องมือใช้งานด้วยมือ ใช้สำหรับดูดแผ่นกระจก
คำตอบของข้อที่ 11
Glass Sucker เป็นเครื่องมือใช้งานด้วยมือใช้สำหรับดูดแผ่นกระจก
สำหรับเคลื่อนย้ายหรืองานติดตั้งแผ่นกระจกเสร็จแล้วก็เอาที่ดูดกระจกออก ถ้าทำด้วยโลหะสามัญ
จัดเข้าพิกัด8205.59.00 อัตรา 10% ครับ
พิกัด83.02 อุปกรณ์สำหรับยึด(mountings) หรือ ติดตั้ง(fittings)
เมื่อยึดหรือติดตั้งแล้วจะติดอยู่กับกับของที่ไปติดตั้งเช่น มือจับประตู ฯลฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 8205.59.00
คำค้น : Glass Sucker
คำถามข้อที่ 12
สอบถามพิกัด เกี๊ยวกุ้ง ที่บรรจุในถ้วยพลาสติก
คำตอบของข้อที่ 12
จัดเข้าพิกัด 2106.90
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 2106.90
คำค้น : ถ้วยพลาสติก
คำถามข้อที่ 13
สอบถามพิกัดเครื่องกรองช็อกโกแลต ทำงานโดยการสั่นเพื่อกรองเอา ผงช็อกโกแลต
คำตอบของข้อที่ 13
ครื่อง vibrovalio sieve
ทำงานโดยการสั่นเพื่อแยกimpuritiesที่ปนอยู่ในผงช็อกโกแลตออก
ขนาดความสูง 1เมตร ใช้ไฟฟ้า3เฟส 400โวล์ท มีประเภท84.38
เครื่องจักรอุตสาหกรรมสำหรับการเตรียม
และผลิตอาหารหรือเครื่องดื่มที่ระบุไว้เฉพาะจะเข้าพิกัด 8438.8

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 8438.8
คำค้น : เครื่องกรองช็อกโกแลต
คำถามข้อที่ 14
สอบถามพิกัด เป็นขวดใส่เซรั่มทำด้วยแก้ว
คำตอบของข้อที่ 14
ขวดบรรจุเซรั่มทำด้วยแก้ว คล้ายขวดน้ำหอม
เข้าพิกัด70.10 ขวดทำด้วยแก้วชนิดที่ใช้บรรจุของ
(ประเภทย่อย 7010.90.99) ถ้าจะเข้า96.16
ต้องมีที่ฉีด(sprayer)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 70.10
คำค้น : ขวดใส่เซรั่ม
คำถามข้อที่ 15
สอบถามพิกัด Trash Can (Stainless Steel)
ถังขยะสแตนเลส
คำตอบของข้อที่ 15
ถังขยะ ถ้าใช้ตามบ้านเรือนทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม พิกัด 7323.93
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 7323.93
คำค้น : Trash Can
ถังขยะ
คำถามข้อที่ 16
สอบถามพิกัดPlant Pot (Plastic)
กระถางต้นไม่ทำด้วยพลาสติก
คำตอบของข้อที่ 16
กระถางต้นไม้ทำด้วยพลาสติกเข้าพิกัด 39.24
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 39.24
คำค้น : Plant Pot
คำถามข้อที่ 17
สอบถามพิกัดยาหม่อง
คำตอบของข้อที่ 17
เบื้องต้นเห็นว่าสินค้าน่าจะมีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหย น่าจะจัดเข้าตอนที่ 33 ประเภท 33.07 (ประเภทย่อย 3307.90)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 3307.9
คำค้น : ยาหม่อง
คำถามข้อที่ 18
สอบถามพิกัด กล่องอุ่นอาหารไฟฟ้า
คำตอบของข้อที่ 18
กล่องอุ่นอาหารใช้ไฟฟ้า จัดเข้าพิกัดประเภทย่อย 8516.79.90
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 8516.79.90
คำค้น : กล่องอุ่นอาหารไฟฟ้า
คำถามข้อที่ 19
สอบถามพิกัดตู้เย็นใช้ในห้องแลป นำเข้าจากญี่ปุ่น
คำตอบของข้อที่ 19
พิกัด
ตู้เย็นใช้ในห้องแลบลักษณะเป็นตู้ขนาดเล็กประตูเดียวความจุโดยประมาณ92ลิตรและ69ลิตร)
ประตูเปิดด้านหน้า Model KX-1021 จัดเข้าพิกัด 8418.69.90 อัตรา 10%
Model GX-823 จัดเข้าพิกัด 8418.40.10 อัตรา 30%

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 8418.69.90
พิกัด 8418.40.10

คำค้น : ตู้เย็นใช้ในห้องแลป
คำถามข้อที่ 20
สอบถามพิกัดหินเทียมใช้ตบแต่งสวน
ทำมาจากไฟเบอร์พลาสติก ทำมาจากไฟเบอร์พลาสติก
คำตอบของข้อที่ 20
หินเทียมทำด้วยไฟเบอร์พลาสติก
ถ้าทำด้วยพลาสติก เข้าพิกัด 3926.90.99 อัตรา 10%

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 3926.90.99
คำค้น : หินเทียม

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง

สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
137-141 ถนนสุนทรโกษา
แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110


สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย มุ่งพัฒนาความรู้ มาตรฐานการทำงาน และขีดความสามารถในการแข่งขันของสมาชิก สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ ในความเป็นมืออาชีพที่ให้บริการที่ซื่อตรงและรวดเร็ว

การติดต่อ

โทร:  02-249-1995
          02-671-9662
          02-350-2845-6
แฟกซ์ : 02-249-5732, 02-671-9663
อีเมล : info@ctat.or.th
           ctatinfo@gmail.com

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม