FAQ คำถามที่พบบ่อย

The Customs Broker and Transportation Association of Thailand

เพื่อนคู่คิดกับสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกถามตอบและแนะแนวทางปัญหาทางด้านพิกัด ,พิธีการศุลกากรในเบื้องต้น
โดยเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ 1 บริษัท ต่อ 1 บัญชี อ่านเงื่อนไขก่อนการสมัคร
สอบถาม 02-2491995 หรือ เข้าร่วมคลิก


คำถามข้อที่ 1
สอบถามเรื่องพิกัด ของ ผ้าเบรค
คำตอบของข้อที่ 1
พิกัด 8708
ถ้าเฉพาะตัวผ้าเบรค พิกัด 6813

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 8708
พิกัด 6813

คำค้น : ผ้าเบรค
คำถามข้อที่ 2
สอบถามพิกัดของแปรงทาขนมใช้สำหรับเบเกอรี่ ด้ามจับเป็นไม้
คำตอบของข้อที่ 2
แปรงทาขนมใช้สำหรับทำเบเกอรี่ พิกัด 9603.90.40
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 9603.90.40
คำค้น : แปรงทาขนม
คำถามข้อที่ 3
สอบถามSpray bottle ทำจากพลาติก
คำตอบของข้อที่ 3
Spray Bottle ทำด้วยพลาสติก
เป็นขวดเปล่าใช้ใส่น้ำสำหรับพ่นใสขนมปังก่อนนำไปอบ
ผมเห็นว่ามีพิกัดที่เกี่ยวข้องคือ84.24
เครื่องใช้กลสำหรับฉีดพ่น
39.24 ของใช้ตามบ้านเรือนทำด้วยพลาสติก39.26

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 84.24
พิกัด 39.24

คำค้น : Spray bottle
คำถามข้อที่ 4
สอบถามพิกัดของ Roller Skate
คำตอบของข้อที่ 4
Roller skates ที่ผู้ใหญ่ใช้เพื่อการกีฬาหรือออกกำลังกาย
(ไม่ใช่ของเล่น) พิกัด 9506.70.00

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 9506.70.00
คำค้น : Roller Skate
คำถามข้อที่ 5
สอบถามพิกัดที่อุดหู
คำตอบของข้อที่ 5
ลักษณะที่อุดหู ตามภาพระบุ Foam Ear plugs
ซึ่ง โฟม ก็คือพลาสติกที่ถูกทำให้ขยายตัวที่อุดหูตามภาพ
ซึ่งทำด้วยโฟม(ใช้ประโยชน์เพื่อลดระดับเสียง)จะเข้าประเภทย่อย 3929.90.99

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 3929.90.99
คำค้น : ที่อุดหู
คำถามข้อที่ 6
สอบถามพิกัดตาชั่งดิจิตอล
คำตอบของข้อที่ 6
เครื่องชั่ง มีพิกัดที่เกี่ยวข้อง2พิกัด คือ 84.23 และ 90.16 ขึ้นอยู่กับความไวของเครื่องชั่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 84.23
พิกัด 90.16

คำค้น : ตาชั่งดิจิตอล
คำถามข้อที่ 7
สอบถามพิกัด
โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์
คำตอบของข้อที่ 7
โคมไฟฟ้าพลังานแสงอาทิตย์ หมายถึง
โคมไฟฟ้าที่มีแผงโซลาร์เซลล์รับพลังงานแสงอาทิตย์ในเวลากลางวัน
แล้วชาร์ทไฟฟ้า เก็บในแบตเตอรี่เพื่อใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับโมไฟฟ้าในเวลากลางคืน
ก็คือ โคมไฟฟ้า พิกัด 94.05

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 94.05
คำค้น : โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์
คำถามข้อที่ 8
สอบถามพิกัดแก้วปั่น ตัวแก้วทำจากพลาสติกใส
ps+แกนปั่นก็เป็นพลาสติกใส ps
เหมือนกันตัวแก้วใส่ถ่าน aa 2 ก้อน
คำตอบของข้อที่ 8
สินค้า Auto stirring mug ใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ AA 2 ก้อนใช้ผสมน้ำผัก ผลไม้ ฯลฯ จัดเข้าพิกัด 8509.40.00 อัตรา 30% (มาตรา12)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 8509.40.00
คำค้น : แก้วปั่น
คำถามข้อที่ 9
สอบถามพิกัดรถกอล์ฟใช้พลังงานไฟฟ้า (ชาร์จแบตเตอรี่)
คำตอบของข้อที่ 9
รถกอล์ฟใช้พลังงานไฟฟ้า จัดเข้าพิกัด 8703.10.10
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 8703.10.10
คำค้น : รถกอล์ฟใช้พลังงานไฟฟ้า
คำถามข้อที่ 10
สอบถามพิกัดเก้าอี้ไม้สักพร้อมเบาะ
คำตอบของข้อที่ 10
9401.61.00 ใช้ FE China ACN. ยกเว้นอากร
ติดใบอนุญาตกรมวิชาการเกษตร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 9401.61.00
คำค้น : เก้าอี้ไม้
คำถามข้อที่ 11
สอบถามGlass Sucker เป็นเครื่องมือใช้งานด้วยมือ ใช้สำหรับดูดแผ่นกระจก
คำตอบของข้อที่ 11
Glass Sucker เป็นเครื่องมือใช้งานด้วยมือใช้สำหรับดูดแผ่นกระจก
สำหรับเคลื่อนย้ายหรืองานติดตั้งแผ่นกระจกเสร็จแล้วก็เอาที่ดูดกระจกออก ถ้าทำด้วยโลหะสามัญ
จัดเข้าพิกัด8205.59.00 อัตรา 10% ครับ
พิกัด83.02 อุปกรณ์สำหรับยึด(mountings) หรือ ติดตั้ง(fittings)
เมื่อยึดหรือติดตั้งแล้วจะติดอยู่กับกับของที่ไปติดตั้งเช่น มือจับประตู ฯลฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 8205.59.00
คำค้น : Glass Sucker
คำถามข้อที่ 12
สอบถามพิกัด เกี๊ยวกุ้ง ที่บรรจุในถ้วยพลาสติก
คำตอบของข้อที่ 12
จัดเข้าพิกัด 2106.90
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 2106.90
คำค้น : ถ้วยพลาสติก
คำถามข้อที่ 13
สอบถามพิกัดเครื่องกรองช็อกโกแลต ทำงานโดยการสั่นเพื่อกรองเอา ผงช็อกโกแลต
คำตอบของข้อที่ 13
ครื่อง vibrovalio sieve
ทำงานโดยการสั่นเพื่อแยกimpuritiesที่ปนอยู่ในผงช็อกโกแลตออก
ขนาดความสูง 1เมตร ใช้ไฟฟ้า3เฟส 400โวล์ท มีประเภท84.38
เครื่องจักรอุตสาหกรรมสำหรับการเตรียม
และผลิตอาหารหรือเครื่องดื่มที่ระบุไว้เฉพาะจะเข้าพิกัด 8438.8

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 8438.8
คำค้น : เครื่องกรองช็อกโกแลต
คำถามข้อที่ 14
สอบถามพิกัด เป็นขวดใส่เซรั่มทำด้วยแก้ว
คำตอบของข้อที่ 14
ขวดบรรจุเซรั่มทำด้วยแก้ว คล้ายขวดน้ำหอม
เข้าพิกัด70.10 ขวดทำด้วยแก้วชนิดที่ใช้บรรจุของ
(ประเภทย่อย 7010.90.99) ถ้าจะเข้า96.16
ต้องมีที่ฉีด(sprayer)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 70.10
คำค้น : ขวดใส่เซรั่ม
คำถามข้อที่ 15
สอบถามพิกัด Trash Can (Stainless Steel)
ถังขยะสแตนเลส
คำตอบของข้อที่ 15
ถังขยะ ถ้าใช้ตามบ้านเรือนทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม พิกัด 7323.93
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 7323.93
คำค้น : Trash Can
ถังขยะ
คำถามข้อที่ 16
สอบถามพิกัดPlant Pot (Plastic)
กระถางต้นไม่ทำด้วยพลาสติก
คำตอบของข้อที่ 16
กระถางต้นไม้ทำด้วยพลาสติกเข้าพิกัด 39.24
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 39.24
คำค้น : Plant Pot
คำถามข้อที่ 17
สอบถามพิกัดยาหม่อง
คำตอบของข้อที่ 17
เบื้องต้นเห็นว่าสินค้าน่าจะมีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหย น่าจะจัดเข้าตอนที่ 33 ประเภท 33.07 (ประเภทย่อย 3307.90)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 3307.9
คำค้น : ยาหม่อง
คำถามข้อที่ 18
สอบถามพิกัด กล่องอุ่นอาหารไฟฟ้า
คำตอบของข้อที่ 18
กล่องอุ่นอาหารใช้ไฟฟ้า จัดเข้าพิกัดประเภทย่อย 8516.79.90
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 8516.79.90
คำค้น : กล่องอุ่นอาหารไฟฟ้า
คำถามข้อที่ 19
สอบถามพิกัดตู้เย็นใช้ในห้องแลป นำเข้าจากญี่ปุ่น
คำตอบของข้อที่ 19
พิกัด
ตู้เย็นใช้ในห้องแลบลักษณะเป็นตู้ขนาดเล็กประตูเดียวความจุโดยประมาณ92ลิตรและ69ลิตร)
ประตูเปิดด้านหน้า Model KX-1021 จัดเข้าพิกัด 8418.69.90 อัตรา 10%
Model GX-823 จัดเข้าพิกัด 8418.40.10 อัตรา 30%

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 8418.69.90
พิกัด 8418.40.10

คำค้น : ตู้เย็นใช้ในห้องแลป
คำถามข้อที่ 20
สอบถามพิกัดหินเทียมใช้ตบแต่งสวน
ทำมาจากไฟเบอร์พลาสติก ทำมาจากไฟเบอร์พลาสติก
คำตอบของข้อที่ 20
หินเทียมทำด้วยไฟเบอร์พลาสติก
ถ้าทำด้วยพลาสติก เข้าพิกัด 3926.90.99 อัตรา 10%

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 3926.90.99
คำค้น : หินเทียม
คำถามข้อที่ 21
สอบถามพิกัด JTRAZ-4009 TIE ROD END,OUT สินค้าเป็นลูกหมากคันชัก
คำตอบของข้อที่ 21
สินค้าลูกหมากคันชัก(TIE ROD END)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 8708.99
คำค้น : ลูกหมากคันชัก
คำถามข้อที่ 22
สอบถามพิกัด สินค้าเป็นเครื่องบำบัดน้ำเสีย ตามโรงงาน
วัสดุทำจาก FRP (Fiberglass Reinforced Plastic) ต้นทางให้พิกัด 84221 มา ติดหน่วยงานไหนในการนำเข้า
คำตอบของข้อที่ 22
ถ้าจะเข้า 84.21ต้องเป็นการกรองหรือการหมุนเหวี่ยงเพื่อแยกส่วนที่เป็นsolid
ออกจาก liquid แต่ตามข้อมูลที่ส่งมาไม่ปรากฎสิ่งที่กล่าวถึง
แต่เป็นการเติมอากาศและตัวกลางชีวภาพ เห็นว่าไม่เข้าพิกัด 84.21
เมื่อไม่มีพิกัดที่ระบุไว้เฉพาะก็น่าจะเข้าพิกัด 8479.89
แนะนำให้สอบถามกองพิกัดฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 8479.89
คำค้น : เครื่องบำบัดน้ำเสีย
คำถามข้อที่ 23
สอบถาม พิกัด เครื่องอัดเม็ด wood pellet (Wood pellet machine) ไม่ทราบว่าใช้พิกัด 8479.30.00 ถูกต้องหรือไม่
คำตอบของข้อที่ 23
Wood pellets เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด จากเศษไม้ ขี้เลื่อย และวัสดุจำพวกพืชอื่นๆ เครื่องอัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 8479.3
คำค้น : เครื่องอัดเม็ด wood pellet
คำถามข้อที่ 24
สอบถามพิกัด เครื่องเจียรไนเพชร เข้า 8464.20.10 ได้ไหม
คำตอบของข้อที่ 24
ได้ พิกัด 8464.20.10
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 8464.20.10
คำค้น : ครื่องเจียรไนเพชร
คำถามข้อที่ 25
รบกวนสอบถามพิกัด สินค้าเป็น ถุงทำจากใยไนล่อน (NYLON)
คำตอบของข้อที่ 25
หากนำเส้นใยไนล่อนมาถัก/ทอก็เป็น"วัตถุทอ"
หรือทำเป็นแผ่นพลาสติก(sheeting of plastic)
กระเป๋าตามภาพ คือ tote bag หรือ shopping bag(กระเป๋าจ่ายตลาด)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 4202.92
คำค้น : ถุงทำจากใยไนล่อน
คำถามข้อที่ 26
รบกวนสอบถามพิกัดสินค้า
Mask sheet แผ่นมาร์คเปล่าอยุ่ในซองsachet
Mask sheet ทำด้วย100%tencel Sachet ทำด้วยPET/VMPET/PE
นำเข้ามาเพื่อกรอกตัวยาลงซองหนีบซิลและจำหน่าย
คำตอบของข้อที่ 26
แผ่นปิดหน้าเปล่า (Mask sheet)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 6307.90
คำค้น : Mask sheet
คำถามข้อที่ 27
รบกวนสอบถามพิกัด สินค้า Inflatable sup board = กระดานยืนพายสูบลม
คำตอบของข้อที่ 27
Inflatable stand up paddle board พร้อมพายและที่สูบลม(ถ้าซื้อขายและนำเข้าเป็นชุด)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 9506.29
คำค้น : ที่สูบลม
คำถามข้อที่ 28
รบกวนสอบถามพิกัด โต๊ะขาทำด้วยอลูมิเนียม หน้าโต๊ะเป็นพอซเลน
คำตอบของข้อที่ 28
โต๊ะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 9403.20.90
คำค้น : โต๊ะ
คำถามข้อที่ 29
สอบถามพิกัด
PLUM SYRUP (YAMATO HONEY) 120 G
สินค้าเป็นเครื่องดืมผสมเข้มข้น
คำตอบของข้อที่ 29
สินค้าที่ถาม Plum syrup และ Honey lemon syrup
แต่เรียกชื่อภาษาไทยว่า "เครื่องดื่มผสมเข้มข้น"
ผมเห็นว่าไม่ใช่น้ำผลไม้ในตอนที่ 20
ไม่ใช่เครื่องในตอนที่ 22 น่าจะเข้าตอนที่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 2106.90
คำค้น : เครื่องดื่มผสมเข้มข้น
คำถามข้อที่ 30
สอบถามพิกัด
HONEY LEMON SYRUP (YAMATO HONEY)
สินค้าเป็นเครื่องดืมผสมเข้มข้น
คำตอบของข้อที่ 30
สินค้าที่ถาม Plum syrup และ Honey lemon syrup
แต่เรียกชื่อภาษาไทยว่า "เครื่องดื่มผสมเข้มข้น"
ผมเห็นว่าไม่ใช่น้ำผลไม้ในตอนที่ 20
ไม่ใช่เครื่องในตอนที่ 22 น่าจะเข้าตอนที่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 2106.90
คำค้น : สินค้าเป็นเครื่องดืมผสมเข้มข้น
คำถามข้อที่ 31
ปรึกษาพิกัดขาปูต้มแช่แข็ง DEEP-SEA RED CRAB LEGS (CLUSTER)
COOKED FROZEN GLAZED (ตามภาพ)
ไม่ทราบว่าจัดเข้าพิกัด 0306.14 ได้หรือไม่ หรือ ต้องเข้าพิกัด 1605.10
คำตอบของข้อที่ 31
ขาปูต้มสุกแช่แข็ง เห็นว่าเป็นไปตามความของประเภท 03.06(วรรคท้าย)
จัดเข้าประเภทย่อย0306.14.9- (EN03.06 ให้รวมถึงส่วนของปูด้วย)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 0306.14.9
คำค้น : ขาปูต้มสุกแช่แข็ง
คำถามข้อที่ 32
สอบถามพิกัด Fire Ball, ลูกบอลดับเพลิง
สอบถามว่าเข้าพิกัดนี้ถูกต้องหรือไม่ มีคำวินิจฉัย
จัดเข้าพิกัด 3813.00.00
ไม่ต้องเสียอากร แต่ติดใบอนุญาตกรมโรงงานอุตสาหกรรม
คำตอบของข้อที่ 32
ลูกบอลล์ดับเพลิง(Fire Extinguisher Ball)
เห็นด้วยเข้าพิกัด 3813.00.00 ในฐานะเป็น ลูกระเบิดดับเพลิงที่บรรจุสิ่งดับเพลิงแล้ว
ประกอบกับคำอธิบายพิกัด(EN38.13(C)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 3813.00.00
คำค้น : ลูกบอลล์ดับเพลิง
คำถามข้อที่ 33
สอบถามพิกัด เบ็ดตกปลาค่ะ หรือ ตกกุ้ง
คำตอบของข้อที่ 33
คันเบ็ด พิกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 9507.10
คำค้น : เบ็ดตกปลา
คำถามข้อที่ 34
สอบถาม ล้อยางของของรถโฟล์คลิฟท์ เข้าพิกัดอะไร
คำตอบของข้อที่ 34
ล้อ(Wheel)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 8431.20
คำค้น : ล้อ
คำถามข้อที่ 35
ถ้าเฉพาะหางแบบนี้ สามารถเข้าพิกัด 87164000 ได้ไหม
คำตอบของข้อที่ 35
สามารถเข้าพิกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 87164000
คำค้น : หางของรถโฟล์คลิฟท์
คำถามข้อที่ 36
รบกวนเช็คพิกัดVIRA ESPUMA DE POLIURETANO POLYURETHANE FOAM
สินค้าเป็น สเปรย์พียูโฟม สเปรย์ PUโฟม
โฟมอุดรอยรั่ว อุดรอยร้าว แบบกระป๋อง
คำตอบของข้อที่ 36
สามารถเข้ากองพิกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 3214.10.00
คำค้น : สเปรย์พียูโฟม
คำถามข้อที่ 37
รบกวนสอบถามพิกัดสินค้า UPHOLSTERY FABRIC "IMPULSE"
ทำจากฝ้าย
ทางจีนให้พิกัด 5407.52 ใน FORM E
คำตอบของข้อที่ 37
สินค้าที่ถามตามภาพ ระบุว่าเป็น ผ้าทำจากฝ้าย(upholstery fabric)
ระบุว่าในForm E ใช้พิกัด 5407.52 ผ้าที่จะเข้าพิกัดตามประเภท/ประเภทย่อย
ดังกล่าวต้องทำด้วยเส้นใยยาวสังเคราะห์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 5407.52
คำค้น : upholstery fabric
คำถามข้อที่ 38
รบกวนปรึษาพิกัด ชุดเย็บผ้าแบบพกพา สามารถใช้พิกัด 9605.00.00 ได้หรือไม่
คำตอบของข้อที่ 38
ชุดเย็บผ้าแบบพกพา (sewing kit)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 96.05
คำค้น : sewing kit
คำถามข้อที่ 39
รบกวนสอบถามพิกัด เครื่องกดน้ำอัตโนมัติใช้ตามบ้านเรือน(แบบใช้ถ่าน)
เข้า 8424 หรือ 8509 หรือ 8413 แต่ จีนให้ 3922
คำตอบของข้อที่ 39
เครื่องกดน้ำอัตโมัติ (ใช้ไฟฟ้า(ถ่าน)5โวลท์)
เข้าใจว่าใช้กดน้ำจากขวดน้ำ ไม่เห็นด้วยที่จะเข้าพิกัด39.22
จากลักษณะการใช้อาจจะ เข้าพิกัด 84.13 แต่การใช้ประโยชน์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 8509.8
คำค้น : เครื่องกดน้ำอัตโมัติ
คำถามข้อที่ 40
รบกวนสอบถาม ถ้านำเข้าหมอนแบบนี้
เข้าพี่กัด 9404.90 หมอน หรือต้องเข้าพิกัดตุ๊กตา
คำตอบของข้อที่ 40
เทียบเคียงกับ หมอนกอดรูปสัตว์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 9404.9
คำค้น : หมอนกอดรูปสัตว์
คำถามข้อที่ 41
รบกวนสอบถาม พิกัดไฟฉายคาดหัว มีแบตเตอรี่ในตัว
สามารถเข้าพิกัด 8513.10.90 หรือ 8513.90.90 ได้หรือไม่
และพิกัดดังกล่าวควรพิจารณาขอบข่ายกับทาง สมอ. หรือไม่
คำตอบของข้อที่ 41
พิกัด 8513.10.90 โคมไฟฉายคาดหัว ไม่เข้าข่ายบริภัณฑ์ส่องสว่าง
แต่แบตเตอรี่ที่อยู่ข้างในเป็น แบบชาร์จไฟได้ แนะนำว่าทำสอบถามขอบข่ายไปที่ สมอ.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 8513.10.90
คำค้น : โคมไฟฉายคาดหัว
คำถามข้อที่ 42
รบกวนสอบถามพิกัดสินค้า ท่อไททาเนียมหุ้มตะแกรง
TI TUBE COVERED WITH MESH
คำตอบของข้อที่ 42
พิกัด 8108.90.00
เห็นว่าสาระสำคัญของสินค้านี้ อยู่ที่ ท่อทำด้วยไททาเนียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 8108.90.00
คำค้น : ท่อทำด้วยไททาเนียม
คำถามข้อที่ 43
สอบถามพิกัด
วุ้นเส้นทำจากน้ำมะพร้าว 100%
ซึ่งเป็นวุ้นเส้นเปียกบรรจุในถุงสูญญากาศ
คำตอบของข้อที่ 43
วุ้นเส้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 2106.90.99
คำค้น : วุ้นเส้น
คำถามข้อที่ 44
รบกวนสอบถามตามรูป มอเตอร์ กระแสสลับหลายเฟส จะอยู่ใน 8501.40.29 หรือ 8501.51
คำตอบของข้อที่ 44
มอเตอร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 8501.51
คำค้น : มอเตอร์
คำถามข้อที่ 45
นำเข้า วาซาบิ (ที่ทำมาจากพืช บดให้ละเอียด จะมีกลิ่นฉุน
นิยมเอามาจิ้มอาหาร)บดแล้วผ่าน กรรมวิธีพร้อมทานได้เลย
เข้าพิกัด 21039029 ได้ไหม
คำตอบของข้อที่ 45
ส่วนผสมต่างๆ ตามที่แจ้งมา เห็นว่าเข้าพิกัด 2103.90.29
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 2103.90.29
คำค้น : วาซาบิ
คำถามข้อที่ 46
ขอปรึกษาครื่องทำนํ้าเย็นสำหรับเครื่องจักร ซึ่งผมได้มองไว้ 8418.69.49 ไม่ทราบว่าพอจะใช้ได้หรือไม่
คำตอบของข้อที่ 46
ถ้าเป็นเครื่องทำน้ำเย็น(water Chiller)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 8418.69.49
คำค้น : water Chiller
คำถามข้อที่ 47
สอบถามพิกัดสินค้า Polycarbonate Sheet (หลังคาแผ่นโพลี่คาร์โบเนต)
คำตอบของข้อที่ 47
หลังคาแผ่นโพลี่คาร์โบเนต (ตามภาพ) ไม่ใช่ลักษณะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 3916.9
คำค้น : แผ่นโพลี่คาร์โบเนต
คำถามข้อที่ 48
ปรึกษาพิกัด หมวกแก๊ปเซฟตี้ ลักษณะเป็นผ้าและข้างในเป็นพลาสติก
มีมาตรฐาน CE ไม่ทราบว่าจัดเข้าพิกัด 6506.10.20 ได้หรือไม่
คำตอบของข้อที่ 48
หมวกแก๊ปเซฟตี้ ทำด้วยผ้า ข้างในหมวกบริเวณส่วนบนของศีรษะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 6505.00.90
คำค้น : หมวกแก๊ป
คำถามข้อที่ 49
รบกวนสอบถามพิกัด WIRE BASKET สินค้าเป็น ตะกร้าใส่เสื้อผ้า
ใช้เป็นอุปกรณ์เสริมในตู้เสื้อผ้า ทำจากโลหะ
ใช้ 7326.20 ได้ไหม หรือต้องเข้าเป็น 9403.90
คำตอบของข้อที่ 49
ตะแกรง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 9403.9
คำค้น : ตะแกรง
คำถามข้อที่ 50
สอบถามพิกัด INTELLIGENT PV CLEANING ROBOT สินค้าเป็นหุ่นยนต์ทำความสะอาดแผงโซลาเซล
คำตอบของข้อที่ 50
หุ่นยนต์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 8479.89
คำค้น : หุ่นยนต์
คำถามข้อที่ 51
รบกวนถามพิกัด สินค้าเป็น Breaker (ตัวตัดไฟอัตโนมัติ น้อยกว่า16แอมป์
ใช้ตามบ้าน ตามรูปที่1)แต่สินค้านำเข้ามาจริงๆ
สำหรับ Breaker นั้น นำเข้ามาแยกเป็น ชิ้นส่วน ตามรูปที่ 2-7
แล้วเอามาประกอบทีหลัง จะเข้าพิกัด 8536.20 ใช่ไหม
คำตอบของข้อที่ 51
พิกัด 8536.20 Circuit breaker ใช้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 8536.2
คำค้น : Circuit breaker
คำถามข้อที่ 52
เช็คพิกัดสินค้า battery pack
25.6V 13.2Ah 4P8S PH-26650 3.2V 3300mAh LiFePO4
สินค้าเป็นแบตเตอรี่ สำหรับใช้งานกับ
หุ่นยนต์ทำความสะอาดแผงโซล่าเซล ใช้ 8507.60.39 ได้หรือไม่
คำตอบของข้อที่ 52
LiFePO4 เป็น ลิเธียมชนิดนึง สร้างมาจาก ลิเธียม ไออน ฟอสเฟส ลิเธียมมี หลายประเภท
Lithium Cobalt Oxide (LiCoO22)
Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (LiNiMnCoO2)
Lithium Titanate (LTO)
Lithium Manganese Oxide (LiMn2O4)
Lithium Nickel Cobalt Aluminum Oxide (LiNiCoAlO2) ถ้าเป็น ลิเธียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 8507.6
คำค้น : battery pack
คำถามข้อที่ 53
รบกวนปรึกษา ปัญหาพิกัด
ผงชงที่เป็นเครื่องดื่ม เวลาใช้เทน้ำร้อนแล้วชงดื่มได้เลย
ส่วนประกอบ มะขามป้อม ใบบัวบก
จับเหลียง ให้ % ที่เท่าๆ กัน 30% 30% 30%
จะเข้าพิกัด 2106 ได้หรือไม่
คำตอบของข้อที่ 53
ผงสำหรับชงดื่ม สกัดจากมะขามป้อม บัวบกและจับเลี้ยง
(อย่างละประมาณ30%) จากคำอธิบาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 21.06
คำค้น : ผงชงที่เป็นเครื่องดื่ม
คำถามข้อที่ 54
สอบถามพิกัดสินค้า plastic trolley rack
เป็นชั้นใส่ของ โครงเหล็ก ที่ใส่ของเป็นพลาสติก มีล้อเลื่อน
ต้องเข้าพิกัดอะไร เมืองนอกให้พิกัดมาเป็น 9403.70
คำตอบของข้อที่ 54
ชั้นใส่ของ (Plastic trolley rack)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด : พิกัด 9403.7
คำค้น : ชั้นใส่ของ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง

สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
137-141 ถนนสุนทรโกษา
แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110


สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย มุ่งพัฒนาความรู้ มาตรฐานการทำงาน และขีดความสามารถในการแข่งขันของสมาชิก สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ ในความเป็นมืออาชีพที่ให้บริการที่ซื่อตรงและรวดเร็ว

การติดต่อ

โทร:  02-249-1995
          02-671-9662
          02-350-2845-6
แฟกซ์ : 02-249-5732, 02-671-9663
อีเมล : info@ctat.or.th
           ctatinfo@gmail.com

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม