ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร English for Import and Export (อบรม)

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร English for Import and Export (อบรม)

Share : LINE

ระยะเวลา : อบรมวันที่ 11,13,18,20,25 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 - 21.00 น. ณ สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย

ราคา : 5000 บาท

สำหรับทุกคน

รายละเอียด

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร "English for Import and Export" (อบรม)

วันที่ อบรมวันที่ 11,13,18,20,25 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 - 21.00 น.
ณ สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
ค่าอบรม
สมาชิกสมาคมและผู้ผ่านการอบรมจาก ITI ท่านละ 5,000 บาท
บุคคลทั่วไป ท่านละ 6,500 บาท
กรณีสนใจจะเรียนเฉพาะบางวิชา
สมาชิกสมาคมและผู้ผ่านการอบรมจาก ITI ท่านละ 1,500 บาท/วิชา
บุคคลทั่วไป ท่านละ 2,000 บาท/วิชา
สอบถามเพิ่มเติมที่
สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย ติดต่อ: คุณภิญญาพัชญ์ ไชยภูรีวงษ์
โทร.02-2491995,02-3502845-6 (ต่อ 12) / Mobile.081-5616250
website: www.ctat.or.th / e-mail : ctatinfo@gmail.com

ข่าวอัพเดตของสถาบัน

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม