ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

กรมการค้าต่างประเทศเตรียมพร้อมออก Form AHK สำหรับใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ FTA อาเซียน-ฮ่องกง

09 Apr 2019
 340

กรมการค้าต่างประเทศเตรียมพร้อมออก Form AHK สำหรับใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ FTA อาเซียน-ฮ่องกง ประกาศความพร้อมในการออก Form AHK สำหรับการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ FTA อาเซียน-ฮ่องกง ช่วงกลางปี 62 ทันทีที่ข้อตกลงมีผลบังคับใช้ พร้อมแนะผู้ประกอบการศึกษาเงื่อนไขการใช้สิทธิให้ดี

                    กรมการค้าต่างประเทศพร้อมที่จะออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form AHK เพื่อนำไปยื่นขอรับสิทธิสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง (AHKFTA) ทันที เมื่อความตกลงมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในช่วงกลางปี 2562 โดยกรมฯ ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

              การยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลง AHKFTA จะต้องนำหนังสือรับรองฯ Form AHK ไปแสดงต่อศุลกากรประเทศผู้นำเข้าปลายทาง โดยหนังสือรับรองฯ Form AHK จะออกให้แก่สินค้าส่งออกที่มีคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้าในไทยเท่านั้น ซึ่งสินค้าที่ถือว่ามีคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้าในไทย คือ

              1.สินค้าที่ผลิตขึ้นหรือได้มาทั้งหมดภายในประเทศไทย (WO) โดยทั่วไปแล้วสินค้าที่เข้าเงื่อนไขนี้มักเป็นสินค้าเกษตรหรือวัตถุดิบขั้นปฐม เช่น ลำไย ทุเรียน ที่เก็บเกี่ยวจากสวนผลไม้ในประเทศ หรือเนื้อไก่ ที่ได้จากการชำแหละไก่ที่เลี้ยงจากฟาร์มในประเทศ

              หรือ

              2.สินค้าที่ผ่านการแปรสภาพอย่างเพียงพอในประเทศ ซึ่งสินค้าในกลุ่มนี้มักมีการนำเข้าวัตถุดิบมาใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อส่งออก ทั้งนี้ หากสินค้าส่งออกเข้าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งจะถือว่าสินค้านั้นเข้าข่ายสินค้าที่มีคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้า สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนำเข้าได้

               สำหรับเงื่อนไขสินค้าที่ผ่านการแปรสภาพอย่างเพียงพอ ภายใต้ความตกลง AHKFTA ให้ถือว่าสินค้าที่มีสัดส่วนวัตถุดิบภายในภูมิภาค (Regional Value Content : RVC) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของมูลค่า FOB (RVC ≥ 40%) เข้าข่ายว่ามีคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้าในประเทศที่ทำการผลิตสินค้าดังกล่าว

                ความตกลง AHKFTA ได้กำหนดเงื่อนไขถิ่นกำเนิดเป็นการเฉพาะสำหรับสินค้า 237 รายการ โดยกลุ่มสินค้าเกษตรหรือสินค้าขั้นปฐม เช่น ผัก ผลไม้ สัตว์มีชีวิต ประมง ไข่มุก ระบุว่าเฉพาะสินค้าที่ผลิตขึ้นหรือได้มาทั้งหมดภายในประเทศที่ส่งออกเท่านั้น ถึงจะเข้าข่ายสินค้าที่มีคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้า ในส่วนของสินค้าอุตสาหกรรมบางรายการ เช่น อะลูมิเนียม แผงวงจร ได้เพิ่มเติมเงื่อนไขการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร (ในระดับ 4 หลัก หรือ 6 หลัก) เป็นทางเลือกนอกเหนือจากเกณฑ์ RVC ≥ 40%

                ผู้ประกอบการมีข้อสงสัย หรือประสงค์จะสอบถามข้อมูล รายละเอียด หลักเกณฑ์การใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลง AHKFTA สามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน กรมการค้าต่างประเทศ 1385 หรือที่กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ โทรศัพท์ 02-547-4819 หรือเว็ปไซต์กรมการค้าต่างประเทศ http://www.dft.go.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม