ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

ไทยขึ้นอันดับ 1 แหล่งนำเข้าสินค้าเครื่องประดับและอัญมณีในประเทศชิลี

30 Jul 2019
 89

ไทยขึ้นอันดับ 1 แหล่งนำเข้าสินค้าเครื่องประดับและอัญมณีในประเทศชิลี

ชิลีเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ทองแดง เงิน ทองคำ ซึ่งใช้เป็น วัตถุดิบในการทำเครื่องประดับและอัญมณีกระจายอยู่ทั่วประเทศ และยังมีหินลาพีซ ลาซูรี (Lapis lazuli)  ซึ่งเป็นอัญมณีแซฟไฟร์สีฟ้าที่หายากชนิดหนึ่ง (เนื่องจากเป็นอัญมณี ที่มีแหล่งกำเนิดอยู่ในเพียงสองประเทศทั่วโลกเท่านั้น คือ ชิลีและอัฟกานิสถาน) แต่ด้วย ข้อจำกัดของแรงงานภายในประเทศที่มีต้นทุนสูงและยังขาดฝีมือและทักษะในการ ออกแบบ เจียระไน และประกอบตัวเรือน ทำให้ชิลีเป็นประเทศที่ต้องส่งออกวัตถุดิบและ นำเข้าเครื่องประดับและอัญมณีสำเร็จรูปเข้ามาจำหน่ายในประเทศ

 เดิมชิลีนำเข้าสินค้าเครื่องประดับและอัญมณี (HS Code 71) จากจีนเป็นหลัก อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ปี 2018 จนถึงปัจจุบัน พบว่าชิลีมีกำรนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้น ทำให้ไทยเป็นประเทศส่งออกสินค้ำอัญมณีและ เครื่องประดับมายังชิลี สงูสุดเป็นอันดับ 1 แซงหน้าประเทศจีน 

 ทั้งนี้ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นชื่อดังของชิลี El Mercurio ได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือก ซื้อสินค้าในกลุ่มนี้ของชาวชิลีเมื่อปี 2018 โดยระบุว่าชาวชิลีนิยมใส่เครื่องประดับโดยเลือกตามโอกาสและ ฤดูกาล ซึ่งจะมีการซื้อสินค้ากลุ่มนี้ในช่วงฤดูร้อนมากกว่าในช่วงฤดูหนาวเพราะแฟชั่นในฤดูหนาวจะเป็นการ แต่งกายแบบมิดชิดจึงไม่จำเป็นต้องสวมใส่เครื่องประดับมากนัก ประกอบกับงานแต่งงานและงานเลี้ยงสังสรรค์ รวมถึงเทศกาลสำคัญจะอยู่ในช่วงฤดูร้อน เช่น เทศกาลวันแม่และวันคริสต์มาสในชิลี ทั้งนี้ เครื่องประดับเป็นสินค้าที่ชาวชิลีนิยมให้เป็นของขวัญสำหรับสุภาพสตรี ทำให้ยอดจำหน่ายของสินค้ากลุ่มนี้ในช่วงฤดูร้อนสูงกว่า ในฤดูหนาว  ในส่วนของปัจจัยการเลือกซื้อของชาวชิลีแบ่งออกเป็นตามกลุ่มอายุ, ระดับรายได้ และรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสรุปได้ ดังนี้  - ตามอายุ สตรีอายุระหว่าง 18-45 ปี จะนิยมเครื่องประดับเงิน เนื่องจากมีราคาไม่สูงนัก สามารถสวมใส่ได้ทุก วันและไม่อันตราย ในขณะที่ผู้มีอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป จะนิยมเครื่องประดับทองที่มีกะรัตไม่สูงมากนัก คือ ทองคำ 18-24 กะรัต เนื่องจากสีของทองคำที่มีกะรัตสูงนั้นดูเหลืองมากเกินไป จึงไม่เป็นที่นิยม - ตามระดับรายได้ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่ำ มักนิยมเครื่องประดับเทียม เนื่องจากราคาถูก ในขณะที่ผู้ที่อยู่ในกลุ่ม รายได้เฉลี่ยปานกลาง จะนิยมเครื่องประดับเงินและเครื่องประดับเทียมเนื่องจากสามารถเปลี่ยนได้บ่อย และ สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มรายได้เฉลี่ยสูง พบว่านิยมเครื่องประดับแท้ โดยอัญมณีที่เลือกซื้อ คือ เพชรและไข่มุกที่ตัว เรือนทำด้วยทองคำหรือแพลทินัม  

- ตามรูปแบบผลิตภัณฑ์

เครื่องประดับที่สุภาพสตรีชาวชิลีนิยมใส่มากที่สุด คือ ต่างหูและสร้อยคอ รองลงมาคือ แหวน และ กำไล ตามลำดับ  และสำหรับแหวนหมั้น ชาวชิลีนิยมเลือกซื้อแหวนที่ตัวเรือนทำจากแพลทินัมและประดับด้วย เพชรที่มีกะรัตไม่สูงนัก (เม็ดไม่ใหญ่มาก) แต่มีจำนวนหลายๆ เม็ด โดยมีลักษณะการ ออกแบบเรียบง่าย ซึ่งจะแตกต่างจากชาวไทยที่นิยมประดับด้วย เพชรเม็ดใหญ่และเน้นการออกแบบที่ทันสมัยเป็นหลัก  และในส่วนของแหวนแต่งงานจะเป็นทองคำเกลี้ยงโดยมักจะแกะสลักชื่อ บุคคลลงไปด้วย

บทวิเคราะห์ (ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย) 

เดิมชิลีมีการนำเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจากประเทศจีนมากที่สุด รองลงมา คือ ไทย สหรัฐอเมริกา เปรู อิตาลี และสเปน ตามลำดับ อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2018 เป็นต้นมา ชิลีมี การนำเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มขึ้นจนทำให้ไทยขึ้นอันดับ 1 แซงหนาประเทศจีน ซึ่งการเติบโตของสินค้าไทย ในตลาดชิลีดังกล่าว เป็นผลโดยตรงมาจากความเข้มแข็งและศักยภาพของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ของไทย นอกจากนี้ การได้รับประโยชน์จากสิทธิพิเศษทางภาษีในการส่งออกมายังประเทศชิลี ภายใต้ FTA ไทย-ชิลี ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การค้าระหว่างไทย-ชิลีขยายตัวได้อย่างดี รวมถึงการจัดงานแสดงสินค้า Bangkok Gems & Jewelry ของกรมฯ ที่สคต. ซันติอาโก ก็ได้มีการน าคณะผู้นำเข้ารายสำคัญจากชิลีเข้า ร่วมงานฯ อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าเครื่องประดับจากชิลีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ จากการสอบถามจาก ผู้นำเข้า พบว่า ผู้นำเข้าบางรายเคยเดินทางไปซื้อสินค้าในกลุ่มนี้ในงาน Jewellery & Gem Fair ที่ประเทศ ฮ่องกง แต่มีการหันมาซื้อสินค้าจากไทยทดแทน/เพิ่มขึ้น เนื่องจากการออกแบบที่เหมาะกับชาวชิลีมากกว่า ประกอบกับราคาที่สมเหตุผล ในขณะที่ความหลากหลายของสินค้าไม่ต่างกันมาก โดยมูลค่าการนำเข้าของชิลี จากไทยล่าสุดสรุปได้ ดังนี้

ชิลีเป็นตลาดการค้าเสรีที่อนุญาตให้มีการนำเข้าสินค้าเครื่องประดับอัญมณีได้ทุกประเภท ยกเว้น แร่ ใยหิน (Asbesto) และเครื่องประดับที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ (ข้อมูลจาก www.aduana.cl) โดยชิลีให้ สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลงทางการค้าเสรีชิลี-ไทย (FTA Thailad-Chile) ส าหรับสินค้าในกลุ่มอัญมณีโดย ภาษีนำเข้าของชิลีเป็น 0%

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยท่านใดสนใจขยายตลาดไปยังประเทศชิลี สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ อีเมล์ Thaitrade@ttcsantiago.cl หรือร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงาน Bangkok Gems & Jewelry ซึ่ง สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bkkgems.com

-------------------------------------------

จากหนังสือพิมพ์ El Mercurio ข้อมูลจาก World Trade Atlas สคต. ณ กรุงซันติอาโก, กรกฎาคม 2562

ที่มา :  www.ditp.go.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม