ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

บีโอไอเผยยอด 6 เดือนแรก มูลค่าการลงทุนเอฟดีไอเพิ่มกว่าเท่าตัว

06 Aug 2019
 47

บีโอไอเผยยอด 6 เดือนแรก มูลค่าการลงทุนเอฟดีไอเพิ่มกว่าเท่าตัว

บีโอไอเผยยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนครึ่งแรกปี 2562 จำนวน 758 โครงการ มูลค่ากว่า 2.3 แสนล้านบาท เป็นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายถึงร้อยละ 57 สอดรับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ด้านยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว มูลค่า 1.5 แสนล้านบาท ญี่ปุ่นครองแชมป์อันดับ 1 ของมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

 

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ภาวะการส่งเสริมการลงทุนครึ่งปีแรกของปี 2562 (มกราคม-มิถุนายน) มียอดขอรับการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งสิ้น 758 โครงการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 707 โครงการ ขณะที่มีมูลค่าการลงทุนรวม 232,610 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17 เนื่องจากในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 มี โครงการลงทุนขนาดใหญ่ คือ โครงการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ โครงการลงทุนที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปีนี้ อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายถึงร้อยละ 57 มูลค่ารวม 131,850 ล้านบาท สะท้อนถึงแนวโน้มและทิศทางการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เกษตรและแปรรูปอาหาร เช่น กิจการดาต้าเซ็นเตอร์ กิจการเคเบิ้ลใต้น้ำ การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ อัตโนมัติ (Automation) เป็นต้น นอกจากนี้กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ เริ่มมีการขอรับการส่งเสริมเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน เช่น โครงการ ผลิตสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์ส าหรับเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง โครงการวิจัยและพัฒนา เชื้อจุลินทรีย์ในการผลิตน้ำผลไม้น้ำตาลต่ำ เป็นต้น

 

สำหรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ซึ่งช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ มีจำนวน 468 โครงการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ขณะที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 109 ด้วยมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจาก 70,530 ล้านบาท เป็น 147,169 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นสูงสุดเป็นอันดับ 1 ด้วยมูลค่า 42,454 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29 ของมูลค่า FDI ทั้งหมด ตามด้วยจีน 24,278 ล้านบาท สวิตเซอร์แลนด์ 11,443 ล้านบาท สิงคโปร์ 7,615 ล้านบาท และฮ่องกง 7,534 ล้านบาท ทั้งนี้การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มีมูลค่ารวม 118,050 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51 ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด แบ่งเป็นจังหวัดชลบุรี 68,210 ล้านบาท ระยอง 40,310 ล้านบาท และฉะเชิงเทรา 9,530 ล้านบาท นางสาวดวงใจ กล่าวว่า การส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การเติบโตของประเทศและเศรษฐกิจไทย โดยตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 บีโอไออนุมัติให้การ ส่งเสริมการลงทุนรวม 717 โครงการ มูลค่ารวม 191,790 ล้านบาท ทั้งนี้ได้ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจโดยสร้าง งานให้คนไทย 43,878 ตำแหน่ง ส่งเสริมให้เกิดการใช้วัตถุดิบในประเทศ คิดเป็นมูลค่า 236,216 ล้านบาทต่อปี โดยเฉพาะในกลุ่มเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ และคิดเป็นมูลค่าการส่งออกที่สร้างรายได้เข้าประเทศ 337,245 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ ยังได้ก่อให้เกิดการสร้างงานในส่วนภูมิภาคมากขึ้น เช่น ล่าสุดบีโอไอได้อนุมัติให้การ ส่งเสริมกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์ มูลค่าเงินลงทุน 1,500 ล้านบาท ตั้งโครงการที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งโครงการดังกล่าวจะก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 4,000 ตำแหน่งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

 

ที่มา  :  www.boi.go.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม