ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

ธุรกิจซื้อขายออนไลน์ไม่ได้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี

19 Aug 2019
 103

ธุรกิจซื้อขายออนไลน์ไม่ได้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี 

 

จากที่ได้มีข่าวเผยแพร่ในลักษณะว่า บีโอไอได้ให้สิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่ ผู้ประกอบการต่างชาติรายใหญ่เป็นพิเศษ ในกิจการซื้อขายสินค้าออนไลน์ โดยเป็นการให้สิทธิเหนือกว่า ผู้ประกอบการชาวไทยนั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ขอชี้แจงดังนี้ 

 1. บีโอไอไม่ได้ให้สิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่กิจการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น กิจการซื้อขายสินค้าออนไลน์ของคนไทยหรือของต่างชาติ ก็จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้          นิติบุคคลจากการขายสินค้า 

 2. บีโอไอเปิดให้การส่งเสริมกิจการที่เกี่ยวข้อง คือ “กิจการศูนย์กระจายสินค้าอัจฉริยะ” เพื่อ สนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค และขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นศูนย์กระจายสินค้า ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และระบบอัตโนมัติที่ทันสมัย และมีการ จ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามที่กำหนดเท่านั้น ซึ่งหากได้รับส่งเสริมก็จะได้รับการ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี เฉพาะรายได้จากค่าบริการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ ส่วนรายได้จากการขายสินค้าจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่อย่างใด 

 3. การส่งเสริม “กิจการศูนย์กระจายสินค้าอัจฉริยะ” ของบีโอไอดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ ไทยหรือต่างชาติก็สามารถยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนได้ ซึ่งหากได้รับการส่งเสริมก็จะได้รับสิทธิ ประโยชน์เท่าเทียมกัน

 

ที่มา : www.boi.go.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม