ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

เข้าพบสวัสดีปีใหม่ที่ปรึกษา รองอธิบดี และผู้อำนวยการของกรมศุลกากร

14 Jan 2020
 90

เมื่อวันที่ 14 มค. 63 สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย นำโดยนายยรรยง ตั้งจิตต์กุล นายกสมาคม นายประพล วณิตชยาพงศ์ กรรมการอาวุโสและที่ปรึกษา

นายพรชัย เอื้อวีระวัฒน์ อุปนายก นายธงชัย ทรงศร อุปนายก นายศรีวัฒน์ เลิศคมวัฒน์ เหรัญญิก นายชัยโรจน์ สิริโพธินันท์ กรรมการ นายอำนวย กิจวีรกุล กรรมการ

นายฐิติพงศ์ โชคอำนวย กรรมการ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ ที่ปรึกษา รองอธิบดี และผู้อำนวยการกรมศุลกากร ดังนี้

1. นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร

2. นายชูชัย อุดมโภชน์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยขน์ทางศุลกากร

3. นายสรศักดิ์ มีนะโตรี รองอธิบดี

4. นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ รองอธิบดี

5. นางสันธนี ไพรัตนากร รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการศุลกากร

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม