ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

39th WCO-UPU Contact Committee endorses joint WCO-UPU guidelines on data capture and compliance with

23 Jan 2020
 36

39th WCO-UPU Contact Committee endorses joint WCO-UPU guidelines on data capture and compliance with the CN22/23

Source: IFCBA and WCO

Around 40 experts from Customs administrations and postal operators met in Bern, Switzerland on 10 and 11 December 2019 in the framework of the WCO-UPU Contact Committee, where participants discussed the challenges and way forward related to the implementation of electronic advance data (EAD) exchange, how to secure data quality, cooperation between Customs and Posts, potential integration and harmonization of the data of CN22/23, etc.

For full details, please click here.

คณะกรรมการติดต่อประสาน WCO-UPU รับรองแนวทางร่วมของ WCO-UPU เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลและการปฏิบัติตาม CN22 / 23 ครั้งที่ 39

ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานศุลกากรและผู้ประกอบการไปรษณีย์กว่า 40 คนพบกันที่กรุงเบิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่ 10 และ 11 ธันวาคม 2562 ในกรอบของคณะกรรมการติดต่อประสาน WCO-UPU ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือเกี่ยวกับความท้าทายและแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนวิธีการรักษาความปลอดภัยคุณภาพข้อมูลความร่วมมือระหว่างศุลกากรและไปรษณีย์การผนวกรวมและการประสานข้อมูลที่เป็นไปได้ของ CN22 / 23 เป็นต้น

แปลโดย : Google Translate

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม