ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

กรมเจรจาฯแนะนำเว็บไซต์รวมข้อมูลกฎถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ FTA ทั่วโลกช่วยผู้ประกอบการวางแผนผลิต-ส่งออก

25 Sep 2020
 130

กรมเจรจาฯแนะนำเว็บไซต์รวมข้อมูลกฎถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ FTA ทั่วโลก

ช่วยผู้ประกอบการวางแผนผลิต-ส่งออก อย่างมีประสิทธิภาพ

 

                 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ แนะผู้ประกอบการ ผู้นำเข้า-ส่งออก ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ “Rules of Origin Facilitator” สืบค้นข้อมูลด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ FTA ต่างๆ ทั่วโลก รวมกว่า 300 ฉบับ รวมถึงอัตราภาษีศุลกากร และข้อมูลการใช้สิทธิ GSP ช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนค่าใช้จ่าย สามารถวางแผนการผลิตและส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า องค์การศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Centre: ITC) องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) และองค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) ร่วมมือจัดทำเว็บไซต์ “Rules of Origin Facilitator” www.findrulesoforigin.org และเปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยได้รวบรวมข้อมูลด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วโลก ทั้งความตกลง WTO และความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระดับภูมิภาค และทวิภาคี รวมกว่า 300 ฉบับ หรือกว่าร้อยละ 70 ของความตกลงการค้าที่เสรีที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไว้ ณ จุดเดียว

                  นางอรมน กล่าวว่า เว็บไซต์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ผู้นำเข้า และผู้ส่งออกของไทย ให้สามารถสืบค้นอัตราภาษีศุลกากร และกฎถิ่นกำเนิดสินค้าในแต่ละรายการสินค้า (ลงรายละเอียดตามพิกัดศุลกากร) ที่อยู่ภายใต้ความตกลงเอฟทีเอต่างๆ เพื่อขอใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลงได้อย่างถูกต้อง ซึ่งช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทำการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถสืบค้นข้อมูลอัตราภาษีนำเข้า (Tariff Rates) กฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules: PSRs) รูปแบบของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin: CO) กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎถิ่นกำเนิดสินค้า และพิธีการศุลกากร

                    ทั้งนี้ ในส่วนของไทย ผู้ประกอบการสามารถสืบค้นข้อมูลด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้า ภายใต้ FTA ทั้ง 13 ฉบับของไทย และข้อมูลเกี่ยวกับการส่งออกไปประเทศที่ให้สิทธิ GSP แก่ไทย อาทิ สหรัฐฯ สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ และรัสเซีย โดยในปี 2562 ไทยใช้สิทธิประโยชน์สำหรับการส่งออกภายใต้ FTA และ GSP รวมกันกว่า 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยแบ่งเป็นมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ FTA ประมาณ 65,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบ GSP ประมาณ 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

                 “เว็บไซต์ Rules of Origin Facilitator จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ประกอบการไทย โดยฉพาะ SMEs สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน รวมถึงช่วยให้สามารถวางแผนการผลิตและการส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ดังกล่าว โดยสามารถสืบค้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย” นางอรมน กล่าว

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม