ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

กรมการค้าต่างประเทศคุมเข้มมาตรฐานมันเส้นนำเข้าและส่งออก

14 Oct 2020
 61

กรมการค้าต่างประเทศคุมเข้มมาตรฐานมันเส้นนำเข้าและส่งออก

 

กรมการค้าต่างประเทศลงพื้นที่กำกับดูแลมาตรฐานมันเส้นนำเข้า ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน จังหวัดสระแก้ว ป้องกันไม่ให้มันเส้นด้อยคุณภาพเข้าสู่ประเทศ แบบไม่ให้รู้ตัวล่วงหน้า หวังตรวจสอบให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ย้ำหากเจอไม่ได้มาตรฐาน ห้ามนำเข้าจนกว่าจะทำได้ตามมาตรฐาน พร้อมคุมเข้มมันเส้นที่ส่งออกจากไทยต้องได้มาตรฐานตามที่กำหนดด้วย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อในต่างประเทศ

นายกีรติ รัชโน เผยฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบมันเส้นนำเข้า ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน จังหวัดสระแก้ว เพื่อตรวจสอบมาตรฐานมันเส้นที่นำเข้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และเป็นไปตามนโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ซึ่งถือเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ตลอดจนกำชับผู้ส่งออกมันเส้นให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ณ โกดังของผู้ส่งออกมันเส้น จังหวัดอยุธยา โดยการลงพื้นที่ในแต่ละครั้งจะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากต้องการทราบข้อมูลที่แท้จริง

 “ปัจจุบันผลผลิตมันสำปะหลังฤดูกาลผลิตปี 2562/63 ของประเทศเพื่อนบ้านและของไทยกำลังทยอยออกสู่ตลาด กรมฯ จึงได้เพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลมาตรฐานมันเส้นทั้งนำเข้าและส่งออก โดยในส่วนของมันเส้นนำเข้าจากราชอาณาจักรกัมพูชา และสปป.ลาว ได้มีการจัดชุดตรวจสอบมาตรฐานเคลื่อนที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบว่ามันเส้นที่นำเข้าได้มาตรฐานตามที่กำหนดหรือไม่ โดยที่ผ่านมาตรวจพบผู้นำเข้าบางรายนำเข้ามันเส้นที่มีมาตรฐานไม่เป็นไปตามที่กำหนด คือ ความชื้นสูงกว่า 14% ซึ่งก็ได้มีการลงโทษห้ามไม่ให้ผู้นำเข้ารายนั้นๆ นำเข้าอีกจนกว่าจะนำมันเส้นที่ด้อยคุณภาพไปปรับปรุงคุณภาพจนได้มาตรฐาน” นายกีรติ กล่าว

นายกีรติกล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของมันเส้นส่งออก จะมีบริษัทผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานสินค้า ตรวจสอบก่อนส่งออกทุกครั้ง โดยกรมฯ จะสุ่มกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งตั้งแต่ก่อนที่ผลผลิตมันสำปะหลังจะออกสู่ตลาดมากได้มีการเตรียมความพร้อมโดยเรียกบริษัทผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้ามากำชับให้ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา และหากพบรายใดมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม จะดำเนินมาตรการลงโทษอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มความถี่ในการจัดสายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ทั้งขั้นตอนการชักตัวอย่างและขั้นตรวจปล่อย เพื่อให้มั่นใจว่ามันเส้นที่ส่งออกจากไทยมีมาตรฐานตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

สำหรับสถิติการนำเข้ามันสำปะหลังของประเทศไทย เดือนมกราคม ปี 2563 มีปริมาณ 6.3 แสนตัน มูลค่า 91.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 22 และ 26 ตามลำดับ

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม