ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

รายชื่อและผู้สมัครหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการ

13 Mar 2018
 71

รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย  วาระปี 2561 - 2563 
จำนวน 19 หมายเลข


             สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยกำหนดจัดประการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561  ในวันอังคารที่  27 มีนาคม 2561 
ณ ห้องกัญญลักษณ์  ชั้น 3  โรงแรมโฟร์วิงส์  สุขุมวิท 26 เวลา 13.00 - 17.00 น. 

            ในการประชุมครั้งนี้ จะมี การเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ วาระปี 2561 - 2563  เพื่อบริหารสมาคมแทนคณะกรรมการชุดปัจจุบันที่ครบวาระ   โดยในวาระนี้มีผู้ลงรับเลือกตั้งจำนวน  19 หมายเลข 

             ตามข้อบังคับฯ  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี  จำต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือมีจำนวนสมาชิกสามัญมาประชุมไม่น้อยไปกว่า 200 บริษัท  จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม 

             สมาคมขอความร่วมมือสมาชิกกรุณายืนยันการเข้าร่วมประชุมหรือนำส่งเอกสารการมอบอำนาจเพื่อให้ครบองค์ประชุม ทางอีเมล์ ctatinfo@gmail.com หรือ info@ctat.or.th  หรือแฟกซ์หมายเลข 022495732

ดาวน์โหลดเอกสารดังนี้ 


1.ประกาศหมายเลขสมัครกรรมการ.pdf

2.กำหนดการประชุมใหญ่ 270361.pdf

3.แบบแสดงความจำนง เข้าร่วมประชุม270361.pdf

4.แบบมอบอำนาจ กรณีมิได้เข้าประชุมด้วยตนเอง 270361.pdf

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม