ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

ชี้แจงนโยบายการติดป้ายชื่อบริษัทและการต่ออายุสมาชิกฯ

14 Feb 2018
 91

                  เนื่องจากในปี 2561 สมาชิกของสมาคมฯหลายบริษัทกำลังจะหมดอายุกับกรมศุลกากรและต้องยื่นเอกสารเพื่อขอหนังสือรับรองฉบับใหม่กับสมาคม ซึ่งในปีนี้ทางกรมศุลกากรมีนโยบายต้องการให้ตัวแทนออกของเข้าสู่ระบบทะเบียนของกรมฯและให้สมาคมพัฒนาสมาชิกให้มีมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับจากผู้ประกอบการและหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมศุลกากร 
         
                 ทางสมาคมจึงจำเป็นต้องกวดขันในการรับสมัครสมาชิกใหม่และการต่ออายุของสมาชิกปัจจุบัน โดยเฉพาะการติดป้ายชื่อบริษัท เพราะสมาคมเล็งเห็นว่าการแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่สำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือและแสดงตัวตนของสมาชิกอย่างชัดเจน จึงขอชี้แจ้งรายละเอียดการต่ออายุและนโยบายเกี่ยวกับการติดป้ายชื่อบริษัท ตามเอกสารที่แนบนี้

หนังสือชี้แจงเรื่องป้ายชื่อบริษัท.pdf

ขั้นตอนการต่ออายุสมาชิก.pdf

หมดอายุกรม2561(นิติบุคคล).pdf

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม