ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

องค์การศุลกากรโลกเผยแพร่เอกสารเพิ่มเติมสำหรับบังคับใช้ E-Commerce Framework of Standards

06 Jan 2021
 87

องค์การศุลกากรโลกเผยแพร่เอกสารเพิ่มเติมสำหรับบังคับใช้

E-Commerce Framework of Standards

 

               องค์การศุลกากรโลก (WCO) ได้เผยแพร่เอกสารต่างๆเพิ่มเติมใน E-Commerce Package ตามที่คณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร (Customs Cooperation Council) และคณะกรรมาธิการด้านนโยบาย (Policy Commission) มีมติรับรองในฐานะเครื่องมือที่สนับสนุนการบังคับใช้มาตรฐานต่าง ๆ ใน Framework of Standards on Cross-Border E-Commerce (E-Commerce FoS) ดังนี้

1. ชุดข้อมูลอ้างอิงสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ (Reference Datasets for Cross-Border E-Commerce)

2. วิธีการจัดเก็บภาษี (Revenue Collection Approaches)

3. บทบาทและหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Stakeholders: Roles and Responsibilities)

4. แผนยุทธศาสตร์การบังคับใช้ แผนปฏิบัติการ และกลไกการเสริมสร้างขีดความสามารถ (Implementation Strategy, Action Plan and Capacity Building Mechanism)

5. คู่มือกรณีศึกษาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Compendium of Case Studies on E-Commerce)

ทั้งนี้ E-Commerce FoS เป็นกรอบมาตรฐานสำหรับการบริหารจัดการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐาน 15 ประการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการลดความซับซ้อนของพิธีการที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ทั้งพัสดุขนาดเล็กและมีมูลค่าต่ำที่จัดส่งจากผู้ประกอบการไปยังผู้บริโภค (B2C) และระหว่างผู้บริโภคด้วยกัน (C2C) นอกจากนี้ E-Commerce FoS ยังสนับสนุนให้ใช้หลักการของโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO การตรวจสอบโดยไม่เปิดตรวจ (NII) การวิเคราะห์ข้อมูล และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดใน E-Commerce Package ได้ที่ https://bit.ly/3b7Pe6T

(ข้อมูลจากองค์การศุลกากรโลก)

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม