ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

กระทรวงพาณิชย์กำหนดให้รถจักรยานยนต์ ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้า

07 Jun 2021
 144

กระทรวงพาณิชย์กำหนดให้รถจักรยานยนต์
ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้า

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถจักรยานยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ซึ่งเป็นการปรับปรุงหลักการจากมาตรการเดิมที่ต้องขออนุญาตนำเข้า เป็นการห้ามนำเข้าโดยเด็ดขาด เพื่อแก้ปัญหามลพิษและการลักลอบนำเข้ามาแยกชิ้นส่วน อย่างไรก็ตาม ยังคงให้สิทธิประชาชนสามารถขออนุญาตนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้วอื่นๆจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนโดยมีสาระสำคัญดังนี้ สินค้าที่ห้ามนำเข้า อยู่ในพิกัดอัตราศุลกากร 87.11 คือ รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าใช้แล้ว รถสปอร์ตโมเป็ด (Moped) ใช้แล้ว รถจักรยานใช้แล้วที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย (รถจักรยานไฟฟ้าใช้แล้ว) รวมทั้งรถพ่วงข้าง แต่ไม่รวมรถพ่วงข้างที่ไม่ได้ติดตั้งมากับรถ ยกเว้นกรณีนำเข้าภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานอื่น ไม่ต้องขออนุญาตกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ การนำเข้าโดยสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ องค์การระหว่างประเทศ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจของต่างประเทศ องค์กรต่างประเทศ หรือบุคคลที่ได้รับสิทธิ การรับบริจาค ภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติทั้งนี้ เมื่อร่างประกาศมีผลบังคับใช้จะเป็นประโยชน์ในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว เพื่อนำมาแยกชิ้นส่วนและจำหน่ายในประเทศ ส่งผลให้ภาครัฐไม่สามารถเก็บภาษีนำเข้าได้อย่างเต็มที่ ปัจจุบันมีหลายประเทศที่บังคับใช้มาตรการในลักษณะที่คล้ายกับร่างประกาศฉบับนี้ เช่น อุรุกวัย แคนาดา อิตาลี ชิลี และฟิลิปปินส์

(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์)

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม