ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

ช่องทาง Fast Track ในการนำส่งงบการเงิน ฉบับใหม่สำหรับนิติบุคคลกลุ่มที่ลงทะเบียนต่อกรมสรรพากร

ช่องทาง Fast Track ในการนำส่งงบการเงิน ฉบับใหม่สำหรับนิติบุคคลกลุ่มที่ลงทะเบียนต่อกรมสรรพากรตามพระราชบัญญัติ ยกเว้น เบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความผิดทาง อาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับ ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562 


 

ที่มา : www.dbd.go.th
 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม