ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

ประกาศกรมศุลกากรที่187/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของท

03 Jan 2018
 64

ประกาศกรมศุลกากรที่ 187/2560

03/1/2018

ประกาศกรมศุลกากรที่187/2560 
เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560

ดาวน์โหลดประกาศ 

ป. กรมฯ 187-2560-คุรฑ.pdf

เอกสารแนบ ๑ ( ST criterion for textiles-textile products ) HS 2012.pdf

เอกสารแนบ ๒ CHAPTER 3 - ROO.pdf

เอกสารแนบ ๓ HS2012 to HS2017.pdf

เอกสารแนบ ๔ รายชื่อประเทศที่เข้าร่วม.pdf

เอกสารแนบ ๕ e-ATIGA Form D Electronic Process Specification V0.04.pdf

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม