ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

การประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนสถานภาพการเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

19 Oct 2017
 33

การประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนสถานภาพการเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากรได้ได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560   ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร

           เวลา 18.30 - 12.00 น. (สำหรับผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ)  
           เวลา 13.00 - 16.30 น. (สำหรับตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ)  
 
สำหรับการสมัครเข้าร่วมประชุมและเอกสารประกอบการประชุม สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ aeo.customs.go.th ในหัวข้อ What's new

การประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนสถานภาพการเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ.pdf

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม