ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

ประกาศสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศวันหยุดเพิ่มเติม

06 Oct 2017
 60

ประกาศสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย เรื่องประกาศวันหยุดเพิ่มเติม

           ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี  เป็นวันคล้ายวันสววรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

           และเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันหยุดราชการ 

            สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยจึงแจ้งการปิดทำการดังนี้ 

            - วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 และเปิดทำการปกติในวันที่ 16 ตุลาคม 2560  เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

            - วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 และเปิดทำการปกติในวันที่ 27 ตุลาคมม 2560 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป 

จึงประกาศมาเพื่อทราบ 

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม