ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมศุลกากร

สมดุล ทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ

มีเครือข่าย รองรับงานหลังเรียนจบ

คอร์สอบรมสัมนา

หลักสูตรอบรมระดับมืออาชีพ ที่ให่้เข้าเรียนพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมเท่านั้น

อบรมระหว่างวันที่ 17,19,24,26,31 มกราคม 2566

ระยะเวลา :

ราคา : 5,000.00 บาท

 เงื่อนไข : สำหรับทุกคน

 เหลืออีก 0 ที่นั่ง

อบรมระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2566

ระยะเวลา : เวลา 08.00 - 17.00 น.

ราคา : 11,000.00 บาท

 เงื่อนไข : สำหรับทุกคน

 เหลืออีก 70 ที่นั่ง

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

ระยะเวลา : 13.00 - 16.00 น.

ราคา : 2,500.00 บาท

 เงื่อนไข : สำหรับทุกคน

 เหลืออีก 70 ที่นั่ง

ดูคอร์สทั้งหมด

ข่าวอัพเดตของสถาบัน

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม