ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

คุมเข้มกุ้งนำเข้า รักษามาตรฐานของไทย

11 Nov 2021
 38

คุมเข้มกุ้งนำเข้า รักษามาตรฐานของไทย

เกษตรกร เสนอรัฐเข้มงวดกำหนดโควตาปริมาณและเวลานำเข้ากุ้งที่ชัดเจน เน้นตรวจสอบคุณภาพ และความปลอดภัยของกุ้งนำเข้าอย่างเคร่งครัดไม่ให้กระทบผลผลิตในประเทศเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 64 นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย กล่าวว่า ประเด็นการนำเข้ากุ้งของผู้ประกอบการห้องเย็น และโรงงานแปรรูปกุ้งนั้น สมาคมฯ เข้าใจและตระหนักถึงความจำเป็นนำเข้าเพื่อใช้พยุงอุตสาหกรรมส่งออกของประเทศตลอดจนรักษาตลาดอย่างไรก็ตาม ผู้เลี้ยงกุ้งยังมีความกังวลการนำเข้าจะทำให้ราคากุ้งในประเทศตกต่ำไม่มีเสถียรภาพ มีความเสี่ยงเรื่องโรคที่ติดมากับกุ้งนำเข้าแพร่ระบาด รวมถึงเกิดปัญหาคุณภาพความปลอดภัย การปนเปื้อนของสารเคมีต้องห้ามและยาปฏิชีวนะนอกจากจะสร้างความเสียหายกับผู้เลี้ยง ยังกระทบต่อความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ที่ดีของกุ้งไทยกับผู้บริโภคทั่วโลก หากไม่มีมาตรการควบคุมและการจัดการที่เข้มงวดและรัดกุมจากภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง"หลายประเทศให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์กุ้งของไทย เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน เป็นต้น โดยเฉพาะการตรวจสอบย้อนกลับได้ การใช้กุ้งนำเข้าสำหรับแปรรูปเพื่อส่งออก จึงต้องคำนึงถึงคุณภาพและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจกระทบต่อภาพลักษณ์กุ้งไทยในเวทีการค้าโลก ซึ่งจะมีผลกับความอยู่รอดของอุตสาหกรรมกุ้งไทย"ทั้งนี้ ในฐานะเป็นตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จึงขอให้ภาครัฐ และหน่วยงานที่กำกับดูแลการนำเข้ากุ้ง ต้องมีความชัดเจนเรื่องวัตถุประสงค์ของการนำเข้ากุ้งเพื่อใช้สำหรับส่งออกเท่านั้น และต้องมีการกำหนดโควตา และช่วงเวลาในการนำเข้าที่แน่นอน เพื่อไม่ให้กระทบต่อการผลิตและราคากุ้งในประเทศรวมทั้งต้องมีมาตรการตรวจโรคที่ติดมากับกุ้งที่เคร่งครัด จนถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในกระบวนการแปรรูป ที่สำคัญกุ้งนำเข้าต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาได้ เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยซึ่งเป็นชื่อเสียงกุ้งไทยที่เป็นที่ยอมรับของทั่วโลก ทั้งนี้เพื่อสร้างประโยชน์โดยรวมของประเทศ ช่วยรักษาอาชีพพี่น้องของเกษตรกรไทยด้วย"เกษตรกรขอฝากไปถึงผู้ประกอบการห้องเย็น และแปรรูปเพื่อส่งออก ขอให้บูรณาการทั้งระบบ ในการควบคุมปริมาณนำเข้า การป้องกันโรคที่ติดมากับกุ้ง การบริหารสต๊อกกุ้ง จนถึงจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึง แนวทางการช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งเพิ่มขีดความสามารถผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศและส่งออกไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้า"ขณะเดียวกัน อยากขอให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญและสนับสนุนให้ทุกคนเติบโตไปด้วยกัน ในการกำหนดยุทธศาสตร์ระยะยาว สร้างความมั่นคงตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตกุ้งของประเทศ ตั้งแต่ การเพิ่มศักยภาพการเลี้ยง การจัดการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ การป้องกันความเสียหายจากโรค เพื่อช่วยเกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอกับอุปทานนื่องจากในทุกวันนี้ ผู้เลี้ยงกุ้งไทยยังประสบกับปัญหาผลผลิตไม่แน่นอน เนื่องจากเกิดความเสียหายจากโรคระบาด ทำให้ต้นทุนการผลิตของพี่น้องเกษตรกรไทยสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ลดทอนขีดความสามารถในการแข่งขัน และไม่สามารถยืนอยู่บนขาของตัวเองได้ขอขอบคุณภาครัฐที่ทุ่มเทความพยายามช่วยผู้เลี้ยงกุ้งมาโดยตลอด แต่โรคระบาดในกุ้งที่ยังเป็นปัญหาเรื้อรัง สร้างความเดือดร้อนให้ผู้เลี้ยงเป็นอย่างมาก จึงขอให้ภาครัฐช่วยพิจารณาทบทวนปรับมาตรการและความช่วยเหลือต่างๆ ที่ตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากที่สุด เพื่อช่วยรักษาอาชีพพี่น้องของเกษตรกรไทยได้มีกำลังช่วยกันผลิตกุ้งคุณภาพปลอดภัยป้อนตลาดได้อย่างเพียงพอ ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยรวมของประเทศในระยะยาวอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม