ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

เปิดด่าน “ตากใบ-บูเก๊ะตา” เพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย

16 Nov 2021
 63

เปิดด่าน “ตากใบ-บูเก๊ะตา”
เพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการผลักดันเปิดด่านศุลกากรตากใบและด่านบูเก๊ะตา จ.นราธิวาส  ว่า หลังจากได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ประจำกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ เร่งหารือกับรัฐบาลมาเลเซียให้มีการเปิดด่านตากใบกับบูเก๊ะตาโดยเร็วที่สุด เมื่อวันที่ 11 พ.ย.2564 ที่ผ่านมา ได้รับคำตอบจากรัฐบาลมาเลเซียพร้อมเปิดด่านในวันที่ 15 พ.ย.2564 เป็นต้นไป ได้หารือร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนของ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2564 เห็นว่า ควรจะเร่งรัดการเปิดด่าน 2 ด่านที่เหลือ เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทย-มาเลเซียให้เพิ่มขึ้น ”ทั้งนี้ คาดว่า หลังจากเปิด 2 ด่านนี้ จะช่วยให้มูลค่าการค้าไทย-มาเลเซีย เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าปีละ 600 ล้านบาท และจะมีส่วนช่วยผู้ส่งออก นักธุรกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถส่งสินค้าไปยังมาเลเซียได้มากขึ้นทั้งน้ำยางสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม ไก่ ปลา และอื่น ๆ เป็นต้นนอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังมีเป้าหมายที่จะเร่งรัด ผลักดันการเปิดด่านอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ด่านท่าเส้น ที่ จ.ตราด หรือด่านหนองเอี่ยน ที่ จ.สระแก้ว ที่จะมีผลช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างไทย-กัมพูชาได้มากขึ้น และด่านอื่น ๆ ในภาคเหนือ ซึ่งกำลังเร่งรัดดำเนินการอยู่สำหรับตัวเลขการค้าชายแดนและผ่านแดนเดือนก.ย.2564 ที่ผ่านมา มีมูลค่ารวม 157,182 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.3% เป็นการส่งออก มูลค่า 96,184 ล้านบาท เพิ่ม 38.32% และนำเข้า มูลค่า 60,998 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.8% และยอดรวมการค้า 9 เดือนของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.) มีมูลค่า 1,275,542 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.67% เป็นการส่งออก มูลค่า 778,367 ล้านบาท เพิ่ม 38.06% และนำเข้า มูลค่า 497,175 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.78%ปัจจุบันมีด่านอยู่ทั้งสิ้น 97 ด่าน เปิดไปแล้ว 46 ด่าน หากรวมมาเลเซียอีก 2 ด่าน ก็จะเพิ่มเป็น 48 ด่าน ส่วนมาเลเซีย เป็นประเทศคู่ค้าชายแดนสำคัญเป็นลำดับที่ 1 ของไทย มีมูลค่าการค้ารวม 239,006 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.47% คิดเป็นสัดส่วน 35.73% ของมูลค่าการค้าชายแดนรวมทั้งหมด

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม