ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

Dinner Talk “ขอบเขตงานและความรับผิดชอบของตัวแทนออกของ” จุดสมดุลอยู่ตรงไหน?? ใครเป็นผู้กำหนด??

27 Nov 2023
 112

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566
สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
ได้จัดกิจกรรม เสวนา Dinner Talk
“ขอบเขตงานและความรับผิดชอบของตัวแทนออกของ”
จุดสมดุลอยู่ตรงไหน?? ใครเป็นผู้กำหนด??
 
โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร
คุณสุปราณี คมวัชรพงศ์
ที่ปรึกษา สมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ
 
คุณอัญญาวีร์ เตชภัทร์อังกูร
Senior Vice President บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ (มหาชน)
 
คุณวิสาร ฉันท์เศรษฐ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมเด็จเซอร์วิส จำกัด
 
คุณยรรยง ตั้งจิตต์กุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิยมบริการ จำกัด และ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
 
ดำเนินการเสวนาโดย
คุณสุขเกษมกฤษฏิ์ ไตรวิทยาคุณ
อุปนายก สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
 
โดยมีคณะกรรมการสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย เข้าร่วมดังนี้
คุณพรชัย เอื้อวีระวัฒน์ นายกสมาคมฯ (ประธานในพิธี)
คุณประพล วณิตชยาพงศ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คุณธงชัย ทรงศร กรรมการอาวุโสและที่ปรึกษา
คุณอำนวย กิจวีรกุล อุปนายก
คุณศิริรักษ์ แพทย์พิทักษ์ เลขาธิการ
คุณอภิรดา จุฑารัตนกุล เหรัญญิก
คุณธิติมา สุขรี่ กรรมการ
คุณมุนินทร์ ศุกละ กรรมการ
คุณณัฐธนกร บุญยิ้ม กรรมการ
คุณวุฒิพงษ์ แพทยานันท์ กรรมการ
 
ได้มีสมาชิกสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
เข้าร่วมกว่า 50 บริษัท และ แขกกิตติมศักดิ์ ดังนี้
คุณอนันต์ ทินะพงศ์
นายกสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 
คุณคณิน หมื่นศรี
นายกสมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย
 
คุณเตชินี อัครกำธร
อุปนายก สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 
คุณชวินโรจน์ นำชัยศิริ
รองเลขาธิการ สมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ
 
ณ ห้องกิ่งกัญญา 1 ชั้น 5 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

แกลเลอรีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม