ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมศุลกากร

สมดุล ทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ

มีเครือข่าย รองรับงานหลังเรียนจบ

คอร์สอบรมและสัมมนา

หลักสูตรอบรมระดับมืออาชีพ ที่ให่้เข้าเรียนพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมเท่านั้น

หลักสูตร พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร

ระยะเวลา : 4 ชั่วโมง

ราคา : 900.00 บาท

 เงื่อนไข : สำหรับทุกคน

 เหลืออีก 50 ที่นั่ง

เปิดรับสมัคร!! หลักสูตร "ตัวแทนออกของ" รุ่น 113 กรุงเทพฯ

ระยะเวลา : 6 สัปดาห์

ราคา : 10,000.00 บาท

 เงื่อนไข : สำหรับทุกคน

 เหลืออีก 68 ที่นั่ง

ดูคอร์สทั้งหมด

ข่าวอัพเดตของสถาบัน

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม