ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

ติดต่อสถาบัน iTi

เราเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการอาชีพตัวแทนออกของ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิก
ในการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับชิปปิ้ง


หลักสูตรมาตรฐานได้รับการรองรับ

หลักสูตรมาตรฐานได้รับการรองรับ

จากผู้ผ่านการอบรมมากกว่า 7,000 คน หรือมากกว่า 100 รุ่น เป็นเครื่องการันตีได้ว่า หลักสูตรตัวแทนออกของของสถาบันไอทีไอเป็นหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันวิทยาการศุลกากร เน้นความรู้จากประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญจริง

ดูคอร์สที่เปิดอบรม


การศึกษาดูงานในตามสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับงาน

การศึกษาดูงานในตามสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับงาน

การศึกษาดูงานในตามสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับงาน ซึ่งจะทำให้คุณเข้าใจมากขึ้น พร้อมมีวิทยากรคอยอธิบายเมื่อไปที่สถานที่จริง ให้คุณเข้าใจมากกว่าท่องจำ สำหรับจังหวัดต่างๆ ยังมีหลักสูตรที่เปิดตามภูมิภาคด้วย

ดูภาพแกลอรี่


มีการมอบวุฒิบัตรเมื่อจบการศึกษากับหลังจบหลักสูตร

มีการมอบวุฒิบัตรการศึกษากับหลังจบหลักสูตร

มีการมอบวุฒิบัตรการศึกษากับหลังจบหลักสูตร เป็นเครื่องการันตีการอบรมที่ และทำให้คุณใช้ยืนยันในการทำงานเกี่ยวกับการทำงานด้านชิปปิ้งได้

ดูแกลอรี่

กิจกรรมต่างๆของสถาบันไอทีไอ

เราเน้นการเรียนรู้ การฏิบัติจากประสบการณ์จริง มีประกาศนียบัตรมอบเมื่อจบการศึกษา

การเรียนการสอน เน้นเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

หลักสูตรตัวแทนออกของของสถาบันไอทีไอเป็นหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันวิทยาการศุลกากร เน้นความรู้จากประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญจริง

มีการทัศศึกษาดูงานตามสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับงาน

การศึกษาดูงานในตามสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับงาน ซึ่งจะทำให้คุณเข้าใจมากขึ้น พร้อมมีวิทยากรคอยอธิบายเมื่อไปที่สถานที่จริง ให้คุณเข้าใจมากกว่าท่องจำ

มีการมอบวุฒิบัตรการศึกษากับหลังจบหลักสูตร

มีการมอบวุฒิบัตรการศึกษากับหลังจบหลักสูตร เป็นเครื่องการันตีการอบรมที่ และทำให้คุณใช้ยืนยันในการทำงานเกี่ยวกับการทำงานด้านชิปปิ้งได้

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม