JOBS

งานเกี่ยวกับ Shipping หรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง ให้สมาชิกเว็บไซต์

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

รับพนังงานคีย์ใบขน

บริษัท บีบีบี ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ประกาศ 28/10/2020 ดูรายละเอียด

CS Shipping ( ดูพิกัดได้ )

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ประกาศ 18/09/2020 ดูรายละเอียด

Customs Clearance Division Manager

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ประกาศ 18/09/2020 ดูรายละเอียด

รับสมัครงาน ผู้ชำนาญการด้านกรมศุลกากร ด่วนมาก

บริษัท โกโย ไคอุน (ไทยแลนด์) จำกัด

วันที่ประกาศ 20/08/2020 ดูรายละเอียด

รับสมัครพนักงานชิปปิ้ง ขาเข้า

บริษัท นาฟิ มารีน จำกัด

วันที่ประกาศ 19/11/2019 ดูรายละเอียด

รับสมัครด่วนมาก

บริษัท คัสตอม โกลบอล อินเตอร์ จำกัด

วันที่ประกาศ 03/07/2019 ดูรายละเอียด
ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

รับพนังงานคีย์ใบขน

บริษัท บีบีบี ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ประกาศ วันที่ประกาศ 28/10/2020 ดูรายละเอียด

CS Shipping ( ดูพิกัดได้ )

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ประกาศ วันที่ประกาศ 18/09/2020 ดูรายละเอียด

Customs Clearance Division Manager

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ประกาศ วันที่ประกาศ 18/09/2020 ดูรายละเอียด

รับสมัครงาน ผู้ชำนาญการด้านกรมศุลกากร ด่วนมาก

บริษัท โกโย ไคอุน (ไทยแลนด์) จำกัด

วันที่ประกาศ วันที่ประกาศ 20/08/2020 ดูรายละเอียด

รับสมัครพนักงานชิปปิ้ง ขาเข้า

บริษัท นาฟิ มารีน จำกัด

วันที่ประกาศ วันที่ประกาศ 19/11/2019 ดูรายละเอียด

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม