JOBS

งานเกี่ยวกับ Shipping หรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง ให้สมาชิกเว็บไซต์

ตำแหน่ง CS Shipping ( ดูพิกัดได้ )

บางคอแหลม, *กรุงเทพมหานคร

18/09/2020 สถานะ : เปิดรับสมัครอยู่

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

CS Shipping ( ดูพิกัดได้ )

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

1. ตรวจ และ คีย์ใบขนขาเข้า ใบขนขาออก ได้อย่างถูกต้อง 2. ติดต่อประสานงานฝ่ายขาย, สายการบิน, ลูกค้า, ชิปปิ้ง และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 3. ให้คำปรึกษาและ จัดหาพิกัดอัตราศุลกากร 4. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าขาเข้า ส่งออก 5. ติดตามสถานะสินค้า และรายงานให้ลูกค้า และฝ่ายขายทราบจนสินค้าเรียบร้อยถึงปลายทาง 6. จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับทุกฝ่าย

คุณสมบัติ :

1. ชาย / หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษา ระดับปวส.-ปริญญาตรี จบทางด้านโลจิสติกส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีประสบการณ์ทำใบขนสินค้าขาเข้าทางเรือ/ทางอากาศ อย่างน้อย 1-3 ปี 4. ผ่านการอบรม ตัวแทนออกของ หรือ การอบรมผู้ชำนาญการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 5. มีความรู้ทางด้านพิกัดศุลกากร และ ขั้นตอนในการทำ พิธีการศุลกากร 6. ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

เกี่ยวกับบริษัท :

LEO Global Logistics Public Company Limited . has been established since 1991 to be a one stop Logistics Service Provider. Be able to handle all the shipment starting from the beginning up to the end by mean of International Transportation, Customs Clearance, Inland Transport, Warehouse & Inventory Management, Distribution Management etc. Presently Leo Global Logistics Group consists of following companies. LEO Global Logistics Public Company Limited. and Sinokor Merchant Maritime (Thailand) Co.,Ltd.

สถานที่ตั้ง/สถานที่ทำงาน :

251-251/1 Soi Pakdee, Rama III Road, Bangkorlaem, Bangkok 10120

เวลาทำการ :

08.30-17.00

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

รับพนังงานคีย์ใบขน

บริษัท บีบีบี ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ประกาศ วันที่ประกาศ 28/10/2020 ดูรายละเอียด

CS Shipping ( ดูพิกัดได้ )

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ประกาศ วันที่ประกาศ 18/09/2020 ดูรายละเอียด

Customs Clearance Division Manager

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ประกาศ วันที่ประกาศ 18/09/2020 ดูรายละเอียด

รับสมัครงาน ผู้ชำนาญการด้านกรมศุลกากร ด่วนมาก

บริษัท โกโย ไคอุน (ไทยแลนด์) จำกัด

วันที่ประกาศ วันที่ประกาศ 20/08/2020 ดูรายละเอียด

รับสมัครพนักงานชิปปิ้ง ขาเข้า

บริษัท นาฟิ มารีน จำกัด

วันที่ประกาศ วันที่ประกาศ 19/11/2019 ดูรายละเอียด

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม