ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

เข้าพบอธิบดี และ รองอธิบดี กรมศุลกากร เพื่อแสดงความยินดีในโอกาส เข้ารับตำแหน่งและสวัสดีปีใหม่ 2567

25 Jan 2024
 59

วันพุธที่ 24 มกราคม 2567
คณะผู้บริหารสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
- คุณพรชัย เอื้อวีระวัฒน์ นายกสมาคม
- คุณยรรยง ตั้งจิตต์กุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
- คุณชัยโรจน์ สิริโพธินันท์ อุปนายก
- คุณอำนวย กิจวีระกุล อุปนายก
- คุณศรีวัฒน์ เลิศคมวัฒน์ กรรมการ
- คุณธิราวุฒิ มณีรัตน์ กรรมการ
- คุณยศวัฒน์ ศุภสาร กรรมการ
เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาส
เข้ารับตำแหน่งและสวัสดีปีใหม่ 2567
- คุณธีรัชย์ อัตนวานิช
อธิบดีกรมศุลกากร
- คุณยุทธนา พูลพิพัฒน์
รองอธิบดี
- คุณนิติ วิทยาเต็ม
รองอธิบดี
ณ อาคาร 1 กรมศุลกากร

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

แกลเลอรีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม