ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

หลักสูตรตัวแทนออกของรุ่นที่ 105 (กรุงเทพ)

หลักสูตรตัวแทนออกของรุ่นที่ 105 (กรุงเทพ)

Share : LINE

ระยะเวลา : เริ่มอบรมวันที่ 24 เมษายน - 8 มิถุนายน 2561

ราคา : 10000 บาท

สำหรับทุกคน

รายละเอียด

หลักสูตรตัวแทนออกของรุ่นที่  105 (กรุงเทพ)

เริ่มอบรมวันที่  24 เมษายน - 8 มิถุนายน 2561
อบรมเฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์ (เวลา 18.00 - 21.00 น.)

การสมัครอบรม

1. สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.iti.ac.th

2. ดาวโหลดใบสมัครผ่าน www.ctat.or.th

3. ติดต่อรับใบสมัครทางอีเมล์ iti.ac.th@gmail.com  หรือ staff1.iti2017@gmail.com 

ค่าอบรม

- นิติบุคคลเป็นสมาชิกสมาคม 9,000.- บาท/คน

- บุคคลทั่วไป 10,000.- บาท/คน

การสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์หลังจากชำระค่าอบรม / ปิดรับสมัครทันทีเมื่อที่นั่งเต็ม 

หากท่านชำระค่าอบรมหลังจากปิดรับสมัคร จะเลื่อนให้ท่านอบรมในรุ่นต่อไปทุกกรณี

 

ช่องทางชำระเงินค่าอบรม  ดังนี้

1.ชำระเงินสด ณ สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย

2.เช็คสั่งจ่ายในนาม "โรงเรียนสถานฝึกอบรมทางวิชาการนำเข้าและส่งออก"

3.โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย

เลขที่บัญชี  012-1-44090-9  ชื่อบัญชี "โรงเรียนสถานฝึกอบรมทางวิชาการนำเข้าและส่งออก"  

 

การจัดส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงิน

กรุณาจัดส่งผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้ 

1. ชำระด้วยตนเอง ณ สมาคมชิปปิ่งแห่งประเทศไทย

2. E-mail: iti.ac.th@gmail.com  หรือ staff1.iti2017@gmail.com  

3. ส่ง Fax สำเนาใบ payin เข้ามาที่ 02-249-5732 หรือ  02-6719663

4. กรุณาแจ้งว่าให้ออกใบเสร็จในนามบุคคลหรือนิติบุคคล 

 **บุคคล  กรุณาแจ้งชื่อ - สกุล

 **นิติบุคคล กรุณาแจ้งชื่อองค์กร ที่อยู่  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก

5. กรุณาแจ้งว่าให้จัดส่งใบเสร็จทางไปรษณีย์หรือรับด้วยตนเองในวันเปิดอบรม

 

สอบถามเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 02-6711677 - 8 , 02-3502845-6 , 02-2491995 โทรศัพท์มือถือ 081-5616250

อีเมล์ iti.ac.th@gmail.com หรือ staff1.iti2017@gmail.com 

ข่าวอัพเดตของสถาบัน

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม