ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

ไต้หวันไม่อนุญาตให้ใช้ไขสังเคราะห์ที่มีลักษณะแข็งในเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

01 Jul 2019
 36

ไต้หวันไม่อนุญาตให้ใช้ไขสังเคราะห์ที่มีลักษณะแข็งในเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

                    กรมการค้าต่างประเทศเผย ไต้หวันไม่อนุญาตให้ไขสังเคราะห์ที่มีลักษณะแข็ง ประเภทไมโครบีดส์ ที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร ในเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด โดยไม่อนุญาตให้ผลิตหรือนำเข้า ตั้งแต่ 1 ก.ย. 62 และไม่ให้จำหน่ายตั้งแต่ 1 มี.ค. 63 เป็นต้นไป

 

                    นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมไต้หวัน (Environmental Protection Administration : EPA) ได้แก้ไขคำนิยามไขสังเคราะห์ที่มีลักษณะแข็ง (Solid Synthetic Wax) ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร ให้ถูกจัดอยู่ในประเภทไมโครบีดส์ (Microbeads) (ไม่รวมโพลิเมอร์ธรรมชาติ) โดยคำจำกัดความของโพลีเมอร์ธรรมชาติหมายถึง โพลิเมอร์ที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ แม้ว่าจะผ่านขั้นตอนหรือกระบวนการทางเคมี หรือมีการจับตัวทากายภาพ โครงสร้างทางเคมีของมันจะไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ 6 ประเภท ได้แก่ แชมพู ครีมอาบน้ำ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดใบหน้า สบู่ ผลิตภัณฑ์ สครับผิวหน้า ยาสีฟัน โดยจะไม่ได้รับอนุญาตให้ผลิตหรือนำเข้าตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 และไม่อนุญาตให้จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 

                    ทั้งนี้ ไมโครบีดส์ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ อีกทั้งยังทำให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไมโครบีดส์มีขนาดที่เล็กกว่า 5 มิลลิเมตร เมื่อลงไปอยู่ในทะเลหรือแม่น้ำจะดูดซับสารพิษ ทำให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ทะเลและกลับเข้าสู่ตัวคนผ่านการรับประทาน โดยปัจจุบันหลายประเทศได้ออกกฎหมายห้ามใช้ไมโครบีดส์แล้ว ได้แก่ แคนาดา ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ บางรัฐของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

 

                    “ข้อมูลสถิติการส่งออกสินค้าแชมพู สบู่ และยาสีฟันของไทยไปยังไต้หวันในภาพรวม พบว่า ในปี 2561 มีมูลค่าการส่งออกสินค้าแชมพู สบู่ และยาสีฟัน 35.9 26.5 และ 115 ล้านบาท ส่วนในปี 2562 (ม.ค.-มี.ค.) มีมูลค่าการส่งออก 51.5 21.8 และ 111.4 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งมูลค่าการส่งออกค่อนข้างสูง ดังนั้นผู้ส่งออกไทยควรตระหนักถึงกฎระเบียบข้างต้น เพื่อเตรียมตัวรองรับการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวของไต้หวันไม่ให้กระทบต่อการส่งออกของไทย” นายอดุลย์กล่าว

 

                    ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ/ผู้ส่งออก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://cosmetic.chemlinked.com/news/cosmetic-news/taiwan-ban-solid-synthetic-wax-cosmetics ในการเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายฉบับดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและไม่เป็นอุปสรรคทางการค้า

ที่มา: www.dft.go.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม