ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

การประชุมร่วม พิจารณา(ร่าง)ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การดำเนินกระบวนการทางศุลกากรสำหรับการเชื่อมโยงข้อ

11 Sep 2019
 74

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. คุณยรรยง ตั้งจิตต์กุล นายกสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย และคุณพรชัย เอื้อวีระวัฒน์ อุปนายก เข้าร่วมการประชุมเรื่อง การดำเนินกระบวนการทางศุลกากรสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกียวข้องกับการศุลกากร เพื่อขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ภายใต้โครงการ National Single Window (NSW) กรมศุลกากรได้พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการของประเทศ เพื่อให้บริการและลดขั้นตอนการดำเนินงานระหว่างงานภาครัฐและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะของการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ณ ห้องภาสกรวงศ์  ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร

เอกสารประกอบการประชุม 1

เอกสารประกอบการประชุม 2

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม