ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

พิธีลงนามความร่วมมือในโครงการกรมธรรม์ฯค้ำประกันค่ามัดจำตู้ PIL กับผู้บริหารโครงการ

28 Oct 2019
 131

 

พิธีลงนามความร่วมมือในโครงการกรมธรรม์ฯค้ำประกันค่ามัดจำตู้

ระหว่างสายเรือ PIL กับผู้บริหารโครงการ 4 องค์กร

 

วันนี้ (28 ตค. 2562) เวลา 10.30 น ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือในโครงการกรมธรรม์ฯค้ำประกันค่ามัดจำตู้ (Container Deposit Insurance, CDI) ระหว่างสายการเดินเรือ Pacific International Line (PTE) Ltd. โดย บริษัท Eastern Maritime (Thailand) Ltd. โดยนายกอบบุญ บุญวิกรม Executive Director กับผู้บริหารของโครงการ รวม 4 องค์กร ได้แก่ สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย โดยนายยรรยง ตั้งจิตต์กุล นายกสมาคม, สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย โดย ว่าที่ รต.ดร. ธเนศ โสรัตน์ นายกสมาคม, บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด(มหาชน) โดยนายสุธีชัย สันติวราคม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และบริษัท ไทยสตาร์ชัวร์ตี้ โดยนายนิพันธ์  เสมสันทัด กรรมการผู้จัดการ ณ สำนักงานใหญ่บริษัท Eastern Maritime (Thailand) Ltd. ถ. พระราม 4  

โครงการนี้ ใช้กรมธรรม์ประกันภัยซึ่งได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อใช้เป็นหลักประกันค่ามัดจำตู้ของสายเรือแทนการใช้เงินสด ถ้าผู้นำเข้าส่งตู้สินค้าที่นำเข้ากลับคืนให้แก่ลานตู้ในสภาพเรียบร้อย กรมธรรม์ฉบับนั้นจะหมดสภาพไป สามารถช่วยลดภาระการจัดการเงินสดของทั้งผู้นำเข้าและสายเรือ ลดความเสี่ยงต่อการทุจริตฉ้อฉลที่เกิดจากการถือเงินสด สามารถประหยัดเงินทุนหมุนเวียน เวลา และการเดินทางไปได้ปีละกว่า 50 ล้านบาท ผู้เข้าร่วมโครงการคือสมาชิกของทั้งสองสมาคมที่มีรวมกันกว่า 2,000 ราย

ปัจจุบัน สายเรือที่เข้าร่วมโครงการแล้ว ได้แก่ สายเรือ CMA CGM และบริษัทในเครือ สายเรือ HEUNG-A ของเกาหลี สายเรือ ONE และสายเรือ MSC ขอบเขตการใช้กรมธรรม์ครอบคลุมตู้สินค้าทั่วไปทั้งขนาด 20ฟุตและ 40 ฟุต รวมทั้งตู้ชนิดพิเศษ และตู้ผ่านแดนด้วย

ทั้งนี้ สายเรือ PIL จะเริ่มรับกรมธรรม์ฯจากสมาชิกโครงการได้ตั้งแต่ 1 พย.2562 เป็นต้นไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม