ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

คต.เผยข้อบทกฎถิ่นกำเนิดสินค้าและระเบียบปฏิบัติ RCEP เห็นชอบเกือบทั้งหมด

04 Nov 2019
 68

กรมการค้าต่างประเทศเผยผลการเจรจาข้อบทกฎถิ่นกำเนิดสินค้าและระเบียบปฏิบัติหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสามารถสรุปได้เกือบทั้งหมด เหลือเพียง 1 มาตรา จาก 35 มาตรา คาดว่าจะได้ข้อสรุปทั้งหมดก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำ RCEP ครั้งที่ 3 ในเดือนพฤศจิกายนนี้

                     นายกีรติ รัชโนผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า คณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership – Trade Negotiating Committee:  RCEP-TNC) สมัยพิเศษและการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 16-18 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมดิแอทธินี กรุงเทพฯ โดยผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยว่าด้วยกฎถิ่นกำเนิดสินค้า (Sub- Working Group on Rules of Origin: SWGROO) ซึ่งสามารถสรุปผลการเจรจาข้อบทกฎถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin: ROO) และระเบียบปฏิบัติหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Operational Certification Procedures: OCP) ได้เกือบทั้งหมด โดยที่ประชุมได้เห็นชอบแล้ว 34 มาตรา จาก 35 มาตรา ยังคงเหลือหลักการปฏิบัติต่อสินค้า (Treatment for Certain Goods) ซึ่งเป็นประเด็นที่จะตัดสินใจในระดับนโยบายต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถได้ข้อสรุปก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำ RCEP (RCEP Summit) ครั้งที่ 3 ที่จะจัดขึ้นในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งกล่าวได้ว่า ความสำเร็จจากการเจรจาในข้อบทกฎถิ่นกำเนิดสินค้านี้ เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถประกาศความสำเร็จในการสรุปผลการเจรจา RCEP ได้ในรอบการประชุมที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้

                   นอกจากนี้ ความตกลง RCEP คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในปี 2563 ภายหลังจากคณะทำงานด้านกฎหมายและสถาบัน (Working Group on Legal and Institutional Issues: WGLII) ตรวจร่างทางกฎหมาย (Legal Scrubbing) ข้อบทต่างๆ ภายในความตกลง RCEP แล้วเสร็จ โดยภายหลังการลงนามประเทศภาคีสมาชิกทั้ง 16 ประเทศจะดำเนินกระบวนการภายในประเทศ ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้ส่งออก ผู้ผลิต ผู้ประกอบการไทย จะเริ่มใช้ประโยชน์จากความตกลง RCEP ได้ก็ต่อเมื่อ 6 ประเทศสมาชิกอาเซียนจาก 10 ประเทศและ 4 ประเทศจาก 6 ประเทศคู่เจรจา ประกอบด้วย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ให้สัตยาบันร่วมกัน โดยคาดว่าความตกลงจะมีผลบังคับใช้ภายในปี 2564

                   นายกีรติกล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก และผู้ผลิตไทย มีระยะเวลาประมาณ 2 ปี ในการศึกษาข้อมูลกฎถิ่นกำเนิดสินค้าและระเบียบปฏิบัติการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ RCEP เพื่อวางแผนรูปแบบการซื้อขาย วางแผนการผลิต รวมถึง วางแผนหาวัตถุดิบในการผลิตจากประเทศภาคีสมาชิก 16 ประเทศเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด ณ ประเทศผู้นำเข้า

                   ทั้งนี้ ผู้ประกอบการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การผลิตสินค้าให้ได้ตามกฎถิ่นกำเนิดสินค้า และระเบียบปฏิบัติภายใต้ความตกลง RCEP เพื่อวางแผนการผลิตและเตรียมพร้อมการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ที่ กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ โทร 02 547 5098 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385

แหล่งที่มา:

กรมการค้าต่างประเทศ

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม