ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

คต. เตรียมบุกหนองคาย! ส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า

26 Nov 2019
 51

กรมการค้าต่างประเทศเตรียมลงพื้นที่หนองคายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า กฎถิ่นกำเนิดสินค้า และระเบียบปฏิบัติการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า หวังกระตุ้นการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงเขตการค้าเสรีได้มากขึ้น

                   นายกีรติ รัชโน ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศในฐานะหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญต่อการอำนวยความสะดวกทางการค้าต่างประเทศ ได้กำหนดจัดสัมมนาภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า เรื่อง “ครบเครื่อง...เรื่องใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า” ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมอัศวรรณ จังหวัดหนองคาย โดยจะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมการค้าต่างประเทศมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโอกาสของไทยภายใต้การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศต่างๆ ที่ไทยทำข้อตกลงไว้ทั้ง 13 กรอบความตกลง รวมถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับกฎถิ่นกำเนิดสินค้า ระเบียบปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ Form D และ Form E และขั้นตอนการยื่นตรวจรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า พร้อมเปิดคลินิกรู้เท่ากันกับกรมการค้าต่างประเทศ ถาม-ตอบปัญหาข้อสงสัยต่างๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไปในจังหวัดหนองคายรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงกว่า 120 คน ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้สิทธิประโยชน์สูงสุดจากความตกลงเขตการค้าเสรี และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการอีกด้วย

                   ปัจจุบันประเทศไทยมีการลงนามความตกลงการค้าเสรีทั้งหมด 13 กรอบความตกลง ได้แก่ เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ไทย-อินเดีย (TIFTA) อาเซียน-จีน (ACFTA) อาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP) อาเซียน-เกาหลี (AKFTA) อาเซียน-อินเดีย (AIFTA) อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) อาเซียน-ฮ่องกง (AHKFTA) ไทย-เปรู (TPCEP) และไทย-ชิลี (TCFTA) ซึ่งแต่ละความตกลงมีขั้นตอน กฎระเบียบ รวมไปถึงวิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะเรื่องกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ดังนั้น กรมฯ จึงได้จัดการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าแก่ผู้ประกอบการ รวมถึงเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดโลกได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม