ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

WCO - The new 2022 Edition of the Harmonized System has been accepted

23 Jan 2020
 80

WCO - The new 2022 Edition of the Harmonized System has been accepted

Source: IFCBA and WCO

HS 2022, which is the seventh edition of the Harmonized System (HS) nomenclature used for the uniform classification of goods traded internationally all over the world, has been accepted by the all Contracting Parties to the Harmonized System Convention.  It shall come into force on 1 January 2022.

The HS serves as the basis for Customs tariffs and for the compilation of international trade statistics in 211 economies (of which 158 are Contracting Parties to the HS Convention).  The new HS2022 edition makes some major changes to the Harmonized System with a total of 351 sets of amendments covering a wide range of goods moving across borders. 

For full details, please click here.

WCO – Harmonized System 2022 ได้รับการยอมรับแล้ว

HS 2022 ซึ่งเป็นฉบับที่เจ็ดของระบบ Harmonized System (HS) ที่ใช้สำหรับการจำแนกประเภทของสินค้าที่มีการซื้อขายในระดับสากลทั่วโลกได้รับการยอมรับจากทุกภาคีผู้ทำสัญญาในอนุสัญญาของระบบ Harmonized System (HS) จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2565

 

HS ทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับภาษีศุลกากรและเพื่อรวบรวมสถิติการค้าระหว่างประเทศใน 211 ประเทศ (ซึ่ง 158 เป็นภาคีคู่สัญญาของอนุสัญญา HS) HS2022 รุ่นใหม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญกับระบบ Harmonized ที่มีการแก้ไขทั้งหมด 351 ชุดซึ่งครอบคลุมสินค้าที่หลากหลายที่เคลื่อนย้ายข้ามพรมแดน

แปลโดย : Google Translate

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม